Megvesztegetett igazságszolga - Új eljárást rendeltek el a hét év börtönre ítélt nyíregyházi bírónő ügyében

2015.02.12. Jogi Fórum / MTI

Hatályon kívül helyezte a K.-né J. Judit nyíregyházi bírót hét év szabadságvesztéssel sújtó első fokú ítéletet a Debreceni Ítélőtábla Elek Balázs vezette tanácsa, és új eljárás lefolytatására utasította a Debreceni Törvényszéket - közölte a táblabíróság szóvivője.

Fórizs Ildikó elmondta: a szóbeli indoklás szerint az elsőfokú bíróság több eljárási hibát ejtett. Ilyen volt az, hogy az elsőrendű vádlott, K.-né J. Judit esetében a közjogi mentesség felfüggesztésére irányuló indítvány nem volt teljes körű, az elsőfokú bíróság által elbírált tényállás egy részére nem vonatkozott a mentelmi jog felfüggesztése. Ezen túlmenően törvénysértő volt az egyébként a bizonyítási eljárásból kizárt titkos információgyűjtés eredményének közvetett felhasználása, több esetben pontatlan volt a tanúk kioktatása, valamint egy esetben az egyik vádlotthoz is azután intéztek kérdéseket, hogy közölte, nem óhajt kérdésekre sem válaszolni - állapította meg a másodfokú bíróság.

A szabálytalanságok megalapozatlanságot eredményeztek és az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezéséhez vezetettek - indokolta a döntést Elek Balázs.

Az ítélőtábla végzésében iránymutatást adott az elsőfokú bíróságnak az új eljárás lefolytatásához: tisztázni kell a közjogi mentességgel kapcsolatos kérdéseket az elsőrendű vádlott esetében és ismételten ki kell hallgatni a tanúkat. A korábban beszerzett, törvénysértőnek tekintett bizonyítékok pedig nem használhatók fel a megismételt eljárásban a tanúk kihallgatásakor.

Döntött a másodfokú bíróság arról is, hogy az elsőrendű vádlott házi őrizetét fenntartja, a másodrendű vádlott - a felszámoló cég képviselője - lakhelyelhagyási tilalmát pedig megszünteti.

Az első fokon eljáró Debreceni Törvényszék szerint K.-né J. Judit 2008-2009-ben ellenszolgáltatások fejében kivételezett egy felszámoló céggel Nyíregyházán. A bíróság ezért 2014 júniusában fontosabb ügyekben intézkedő, vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett kötelességszegés, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett vesztegetés és folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés miatt hét év börtönre, egymillió forint pénzmellékbüntetésre ítélte, és öt évre eltiltotta a jogi foglalkozás gyakorlásától.

A másodrendű vádlott H. Attilát folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés és befolyással üzérkedés bűntette miatt a törvényszék első fokon öt év börtönre, egymillió forint pénzmellékbüntetésre ítélte, és öt évre eltiltotta a felszámolói hivatástól.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
FELSZÁMOLÁS
KORRUPCIÓ