Februári kötelezettségszegési eljárási csomag - 276 határozat, 44 indokolt vélemény, 9 kereset - Az Európai Bizottság mérlege

2015.03. 2. Jogi Fórum / Európai Bizottság

A Európai Bizottság februárban 276 határozatot hozott. Ezen belül 44 indokolással ellátott véleményt fogadott el, és 9 keresetet indított az Európai Unió Bíróságán. A Bizottság egyúttal néhány ügyet lezárt, melyek esetében az érintett tagállammal anélkül sikerült megoldást találni, hogy a Bizottságnak tovább kellett volna folytatnia az eljárást.

A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó februári döntései keretében az Európai Bizottság azon tagállamok ellen tesz jogi lépéseket, amelyek nem tettek maradéktalanul eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeknek. Ezek a több ágazatot érintő döntések arra irányulnak, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását a polgárok és a vállalkozások érdekében.

A teljes, angol nyelvű sajtóközlemény ITT olvasható.

Jogsértések: Gyakran ismételt kérdések

Melyek a jogsértési eljárás különböző lépései?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258. cikke hatáskört biztosít a szerződések őreként eljáró Bizottságnak arra, hogy jogsértési eljárást indítson azon tagállammal szemben, amely megsérti az uniós jogból fakadó kötelezettségeit.

A jogsértési eljárás az érintett tagállamhoz intézett tájékoztatáskéréssel (felszólító levél) veszi kezdetét. A levélre az érintett tagállamnak meghatározott időn – általában két hónapon – belül kell választ adnia.

Amennyiben a Bizottság nem elégedett a tájékoztatással, és arra a következtetésre jut, hogy a szóban forgó tagállam nem teljesíti az uniós jogból eredő kötelezettségeit, a Bizottság hivatalos felszólítást küldhet az uniós jognak való megfelelésre vonatkozóan (indokolással ellátott vélemény). Ebben felhívja a tagállamot, hogy meghatározott időn – általában két hónapon – belül tájékoztassa a Bizottságot a megfelelés érdekében elfogadott intézkedésekről.

Amennyiben a tagállam nem biztosítja az uniós jognak való megfelelést, a Bizottság úgy határozhat, hogy keresetet indít a tagállammal szemben a Bíróságon. A jogsértési eljárások kb. 95%-ában azonban a tagállam még az előtt teljesíti az uniós jogból eredő kötelezettségeit, hogy az ügy a Bíróság elé kerülne. Amennyiben a Bíróság elmarasztalja a tagállamot, a tagállamnak meg kell tennie az ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

Amennyiben a tagállam mulasztása abból áll, hogy nem hajt végre bizonyos irányelveket az EU Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament által előírt határidőn belül, a Bizottság arra kérheti a Bíróságot, hogy szabjon ki pénzbírságot az érintett tagállamra az első alkalommal, amikor ilyen ügyben ítéletet hoz. Ezt a lehetőséget a Lisszaboni Szerződés vezette be, és az EUMSZ 260. cikkének (3) bekezdése rögzíti.

Mi történik, ha valamely tagállam nem tesz eleget a Bíróság ítéletének?

Ha egy tagállam az első ítélet ellenére sem cselekszik, a Bizottság az EUMSZ 260. cikke alapján újabb jogsértési eljárást indíthat. Ebben az esetben a Bizottság már egyetlen írásbeli figyelmeztetés után a bírósághoz fordulhat tagállammal szemben.

Ha a Bizottság egy tagállammal szemben ismét a Bírósághoz fordul, javasolhatja, hogy a Bíróság – a jogsértés hossza és súlyossága, valamint a tagállam mérete alapján – szabjon ki bírságot az érintett tagállammal szemben. A bírság két alkotóelemből tevődik össze:

  • átalányösszegből, amely a Bíróság első ítélete óta eltelt időtől függ;
  • valamint napi tételben meghatározott kényszerítő bírságból, amely a Bíróság második ítéletét követően a jogsértés befejezéséig eltelt minden egyes nap után fizetendő.

Ki dönt végső soron a bírságokról?

A pénzbírságra a Bizottság tesz javaslatot, annak összegét pedig a Bíróság az ítéletében megváltoztathatja.

Mi a Bizottság szerepe?

A Bizottság a szerződések őre. A feladata és kötelessége, hogy biztosítsa a közérdek védelmét. Az eljárást (szakaszok, határidők) a Szerződés szabályozza. Ez magával vonhatja annak lehetőségét is, hogy a tagállamokkal szemben a Bírósághoz forduljon.

Az adott tagállammal szembeni jogsértési eljárás megindításáról szóló határozatot a biztosi testület fogadja el. A határozat pontos és elfogulatlan jogi elemzésen alapul, amelyet a Bizottság szolgálatai végeznek el a felek által benyújtott dokumentumok és információk, illetve az esetleges panaszok figyelembevételével.

A Bizottság jogsértésekről szóló határozatait havonta egyszer a különféle szakpolitikákat magukban foglaló átfogó eljárásban összesítik. E határozatokat nyilvánosságra hozzák.

A jogsértést megállapító határozatok nyilvántartása ITT megtalálható

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁS