Versenykorlátozó összefonódás - Deutsche Börse-ügy - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2015.03.11. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A Törvényszék helybenhagyja a Bizottság azon határozatát, amely megtiltja a Deutsche Börse és a NYSE Euronext között tervezett összefonódást - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A T175/12. sz., Deutsche Börse AG kontra Bizottság ügyben hozott ítélet

A Deutsche Börse és az NYSE Euronext a pénzpiacok területén tevékenykedő társaságok. 2011. június 29én bejelentettek a Bizottságnak egy tervezett összefonódást, amely a HoldCo nevű, holland jog szerinti társaság létrehozását irányozta elő. E társaságnak – saját értékpapírjaiért cserébe – nyilvános vételi ajánlat keretében kellett megszereznie a Deutsche Börse által kibocsátott, forgalomban lévő értékpapírok összességét. Az ajánlat lezárásakor egy újonnan létrehozott és a HoldCo kizárólagos tulajdonában lévő, amerikai jog szerinti társaságnak kellett összeolvadnia a NYSE Euronexttel, amelynek a HoldCo kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalattá kellett válnia.

2012. február 1jei határozatával [1] a Bizottság az összefonódást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította [2]. Határozatában a Bizottság megvizsgálta a tervezett összefonódás által bizonyos, tőzsdén jegyzett európai származtatott pénzügyi eszközök (különösen európai kamatláb, egyedi részvényeken alapuló származtatott termékek és részvényindexeken alapuló származtatott termékek) piacaira gyakorolt hatásokat. A Bizottság megállapította, hogy a tervezett összefonódás valószínűleg jelentősen akadályozná a hatékony versenyt, mivel erőfölényes helyzetet, illetve kvázi monopolhelyzetet hozna létre. A Bizottság szerint ugyanis az összefonódás olyan egységes vertikális struktúrát hozott volna létre, amely keretében valósult volna meg a tőzsdén jegyzett európai származtatott termékek világszintű ügyleteinek több mint 90%ával kapcsolatos kereskedés és elszámolás. A Deutsche Börse keresetet nyújtott be az Európai Unió Törvényszékéhez, és kérte e határozat megsemmisítését.

A Törvényszék ítéletével elutasítja a Deutsche Börse által előadott valamennyi jogalapot.

Közelebbről a Törvényszék egyrészt megállapítja, hogy a Deutsche Börse által előadott egyetlen érv sem teszi lehetővé a Bizottság által az érintett piac meghatározásával kapcsolatban tett megállapítások megkérdőjelezését. A Törvényszék szerint a Bizottság nem alkalmazta tévesen a jogot, illetve nem követett el mérlegelési hibát, amikor megállapította, hogy a tőzsdén jegyzett származtatott termékek (ETD) [3] és a tőzsdén kívüli kereskedés tárgyát képező származtatott termékek (OTC) [4] elkülönülő piacok részét képezik.

Másrészt a Törvényszék elutasítja a Deutsche Börse azon hatékonyságjavulásra vonatkozó érveit, amelyet az összefonódás eredményezhetett volna, és a társaságok által annak érdekében tett kötelezettségvállalásokra vonatkozó érveit, hogy ellensúlyozzák a hatékony verseny jelentős korlátozásait.


[1] Az összefonódást a közös piaccal és az EGT‐Megállapodással összeegyeztethetetlennek nyilvánító C(2012) 404 határozat (COMP/M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext ügy).

[2] A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20‐i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 40. o.) alapján.

[3] Exchange Traded Derivatives.

[4] Over‐the‐Counter.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
VERSENYJOG
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA