Hatékonyan visszaszorított illegális fakitermelés - A nemzeti szabályozás az uniós jog alapján kiegészítésre szorul

2015.03.12. Jogi Fórum / MTI

Az illegális fakitermelés hatékony visszaszorítására, a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében nyújtott be törvényjavaslatot kedden az országgyűlésnek Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

A parlament honlapján elérhető törvényjavaslat indoklása szerint a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeiről szóló európai uniós rendelet megköveteli az unió belső piacára kerülő faanyag származás-igazolási rendszerének kidolgozását, így szükségessé vált a vonatkozó nemzeti törvény egyes rendelkezéseinek a módosítása, a törvény kiegészítése.

A javaslat szerint az illegális fakitermelés visszaszorítása érdekében a törvény területi hatálya alá nem tartozó területről forgalomba hozott faanyag esetén is szükséges az eredetigazolás szabályozása. Az uniós rendeletnek való megfelelés érdekében kötelesek a faanyag származásának igazolására a rendelet hatálya alá tartozó fát és faanyagot a belső piacon forgalomba hozó, vagy azzal kereskedő a magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek. A kötelezettség teljesítése a teljes faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletével biztosítható.

Az javaslat indoklásában szerepel az is, hogy az állam 100 százalékos tulajdonában álló erdő valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelője meghatározott feltételekkel és időtartamra - legfeljebb 5 évre - átengedheti harmadik személy részére a földterületet vagy annak egy részét erdőgazdálkodási céloktól eltérő hasznosításra. Az ilyen hasznosítás lehet szabadidős tevékenységhez szükséges infrastruktúra - kalandpark - üzemeltetése, vagy az erdőben történő rendezvény - filmforgatás -, de nem terjedhet ki az erdei haszonvételek gyakorlására, és nem érintheti a vagyonkezelő földhasználati jogát - olvasható a javaslatban.

  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
AGRÁRIUM
JOGALKOTÁS