Adózási átláthatósági csomag uniós szinten - A Bizottság felvette a küzdelmet a vállalati adókikerülés ellen

2015.03.19. Jogi Fórum / Európai bizottság

Az Európai Bizottság bemutatta az adózás átláthatóvá tételét célzó intézkedésekből álló csomagot, a társasági adó kikerülése és a káros adóverseny elleni ambiciózus menetrendjének részeként. A mostani adózási átláthatósági csomag kulcselemét képező javaslat a feltételes adómegállapítások tekintetében automatikus információcserét vezetne be a tagállamok között.

A Bizottság nézete szerint a társasági adó kikerülése évente több milliárd euróval rövidíti meg az uniós tagállamok költségvetését. Ezen túlmenően aláássa az adófizetők közötti méltányos teherviselést, valamint a vállalkozások közötti tisztességes versenyt is. A vállalkozások az adószabályok összetettségét és a tagállami együttműködés hiányát kihasználva igyekeznek átcsoportosítani nyereségeiket és a lehető legalacsonyabbra csökkenteni adófizetési kötelezettségeiket. Éppen ezért elengedhetetlen az átláthatóság és az együttműködés előmozdítása az agresszív adótervezés és a visszaélésszerű adózási gyakorlatok elleni küzdelemben.

A ma közzétett adózási átláthatósági csomag annak biztosítására irányul, hogy a tagállamok rendelkezzenek minden szükséges információval adóbázisuk megvédéséhez és az adófizetési kötelezettségeik alól kibújni igyekvő vállalkozások azonosításához.

„Mindenkinek eleget kell tennie a rá eső adófizetési kötelezettségnek. Ez a multinacionális vállalatokra ugyanúgy vonatkozik, mint bárki másra. Az automatikus információcseréről szóló mai javaslat nyomán az adóhatóságok jobban tudják majd azonosítani a tagállamok közötti kiskapukat vagy az adózás megkettőzését. Az elkövetkező hónapokban konkrét intézkedéseket fogunk előterjeszteni az ilyen joghézagok, illetve átfedések kezelése érdekében. Továbbra is elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy ígéreteinket valódi, hiteles és tisztességes gyakorlati lépésekre váltsuk”, jelentette ki Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnöke.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Többé nem tolerálhatók a jogos adófizetési kötelezettségeiket nem teljesítő vállalkozások, és azok a rendszerek sem, amelyek megengedik számukra ezt a magatartást. Újra össze kell kapcsolnunk a vállalkozások tényleges nyereségtermelésének és adóztatásának helyét. Ez nyitottságot és együttműködést követel a tagállamoktól – pontosan azt, amit a mai adózási átláthatósági csomag is célul tűz ki.”

A feltételes adómegállapítások átláthatósága

Az átláthatósági csomag központi elemét képező jogalkotási javaslat javítani kívánja a tagállamok közötti együttműködést a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatok terén, és egyúttal az átláthatóság korszakának kezdetét is hivatott jelezni.

Jelenleg a tagállamok igen kevés információval rendelkeznek egymás feltételes adómegállapításairól. Minden tagállam önállóan döntheti el, hogy egy adott feltételes adómegállapítás releváns lehet-e más uniós tagállamok számára. Ebből adódóan a tagállamok gyakran nincsenek tudatában az Unión belül máshol kibocsátott, határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatoknak, amelyek akár saját adóbázisukat is hátrányosan érinthetik. Egyes vállalkozások pedig visszaélnek a feltételes adómegállapítások átláthatóságának hiányával, és mesterségen lefaragják adóbefizetéseiket.

A helyzet orvoslása érdekében a Bizottság e mérlegelési jogkör és értelmezési mozgástér megszüntetését javasolja. A tagállamok számára ezentúl automatikus információcserét írnának elő a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatban. A Bizottság minderre szigorú időkeretet irányozott elő: a nemzeti adóhatóságoknak háromhavonta rövid jelentésben kell tájékoztatniuk az összes többi tagállamot a jelentést küldő tagállamban kibocsátott valamennyi, határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatról. A tagállamoknak ezt követően lehetőségük lesz részletesebb információkat kérni egy-egy konkrét megállapításról.

A feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos automatikus információcserének köszönhetően a tagállamok képesek lesznek felderíteni a vállalkozások egyes visszaélésszerű adózási gyakorlatait, és megtenni a szükséges válaszlépéseket. Emellett az egészségesebb adóverseny is ösztönzést kaphat, mivel az adóhatóságok előreláthatólag kisebb valószínűséggel fognak megkülönböztető adóügyi bánásmódot felajánlani a vállalkozásoknak, ha ezt a gyakorlatot a többi tagállam is ellenőrizheti.

Egyéb adózási átláthatósági kezdeményezések

A ma bemutatott csomag egy közleményt is tartalmaz, amely számos további kezdeményezést vázol fel az uniós adózási átláthatósági program előmozdítása érdekében. Ezek a következők:

A multinacionális vállalatokra vonatkozó lehetséges új átláthatósági követelmények mérlegelése

A Bizottság megvizsgálja a vállalkozásokra vonatkozó új átláthatósági követelmények – például a multinacionális vállalatok bizonyos adózási információinak nyilvánosságra hozatala – megvalósíthatóságát. Egy ilyen kezdeményezés céljait, előnyeit és kockázatait körültekintően fel kell mérni, ezért a Bizottság értékelést készít az esetleges további átláthatósági követelmények hatásairól, ezáltal elősegítve a későbbi megalapozott döntéshozatalt.

A vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódex felülvizsgálata

A vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódex az Unió egyik legfőbb eszköze a tisztességes társaságiadó-verseny biztosítása terén. A benne rögzített kritériumok alapján meghatározható, hogy egy adórendszer káros-e vagy sem, továbbá a tagállamok kötelesek eltörölni minden, a magatartási kódexszel ellentétes, káros adószabályt. A tagállamok rendszeres találkozókon értékelik a kódexnek való megfelelésüket.Az elmúlt néhány évben azonban a kódex már nem volt képes megfelelően kezelni a káros adórendszereket, mivel a benne foglalt kritériumok nem térnek ki a társasági adó kikerülését célzó kifinomultabb módszerekre. A Bizottság tehát a tagállamokkal együttműködve felül kívánja vizsgálni a magatartási kódexet, csakúgy mint a magatartási kódexszel foglalkozó csoport mandátumát, hogy fokozza hatékonyságukat az Unión belüli tisztességes és átlátható adóverseny biztosítása terén.

Az adókikerülés és adócsalás mértékének számszerűsítése

A Bizottság és az Eurostat a tagállamok bevonásával igyekszik felmérni, hogy miként lehet megbízható becslést kapni az adókikerülés és az adócsalás mértékéről. Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy az adókikerülés és az adócsalás mindenütt jelen van, és számottevő bevételkiesést okoz. Ugyanakkor a probléma mértékét és hatását mindeddig nem számszerűsítették pontosan. Az említett jelenségek mértékére és hatására vonatkozó megbízható statisztikák segítségével célzottabbá lehetne tenni az adókikerülés és adócsalás elleni szakpolitikai intézkedéseket.

A megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv hatályon kívül helyezése

A Bizottság indítványozza a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv hatályon kívül helyezését, hiszen a szöveget ambiciózusabb uniós jogszabály váltotta fel, amely a legszélesebb körben előírja a számlainformációk – köztük a megtakarításokból származó jövedelemmel kapcsolatos információk – automatikus cseréjét. A megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv hatályon kívül helyezése egyszerűsítené a pénzügyi információk automatikus cseréjének keretét, megszüntetné a jogbizonytalanságot, valamint megkímélné az adóhatóságokat és a vállalkozásokat az adminisztratív többletterhektől.

Következő lépések

A Bizottság a csomagban szereplő két jogalkotási javaslatot konzultáció céljából az Európai Parlament, majd jóváhagyás céljából a Tanács elé terjeszti. A tagállamoknak még 2015-ben megállapodásra kell jutniuk a feltételes adómegállapításokról szóló javaslatról, hogy a jogszabály 2016. január 1-jén hatályba léphessen. Mivel 2014 decemberében az Európai Tanács szólította fel a Bizottságot e javaslat kidolgozására, várhatóan teljes körű lesz a megállapodás mihamarabbi elérése iránti politikai elkötelezettség.

A következő mérföldkő a társasági adózásra vonatkozó cselekvési terv, amelyet a Bizottság még nyár előtt bemutat. E második cselekvési terv középpontjában olyan intézkedések állnak, amelyek tisztességesebbé és hatékonyabbá teszik a társasági adózást az egységes piacon belül. Ezek közé tartozik a közös konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) ismételt előterjesztése, valamint az új OECD/G20-intézkedések beágyazására vonatkozó elképzelés az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás elleni uniós szintű küzdelem jegyében.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
ADÓZÁS
EURÓPAI BIZOTTSÁG