Bírósághoz való hozzáférésből kizárt gázkereskedő - Ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás - Ítélet az E.ON Trade-ügyben

2015.03.25. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely kizárja a bírósághoz való hozzáférésből az olyan gázkereskedőt, amely a nemzeti szabályozó hatóság egyik őt érintő határozatát kívánja megtámadni - ál az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A magyar gázvezetékrendszer üzemeltetője, az FGSZ Földgázszállító Zrt. az Unió gázpiacának liberalizációját követően minden piaci résztvevő számára biztosítja a hálózathoz való diszkriminációmentes és tisztességes hozzáférést. A cég üzemi és kereskedelmi szabályzatát (ÜKSZ) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a Hivatal) hagyja jóvá. A szabályzat szerint az FGSZ az egy évnél hosszabb távú kapacitásigényeket a beérkezések sorrendjében bírálja el, és amennyiben a szabad kapacitás rendelkezésre áll, úgy megköti az azok lekötésére vonatkozó szerződést.

Az E.ON négy hosszú távú, kapacitás-lekötési igényt nyújtott be az FGSZ-hez, amelyek azonban jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló szabad kapacitást. Ezért az FGSZ a Hivatalhoz fordult iránymutatásért, amely megállapította, hogy a hosszú távú kapacitásoknak a szabályzat szerinti kiosztása akadályozza új piaci szereplőknek a piacra történő belépését, és ezért azt hivatalból visszavonta. A Hivatal emellett arra utasította az FGSZ-t, hogy a hosszú távú kapacitások lekötésére vonatkozó szabályokat a földgázkereskedők bevonásával dolgozza át, és azokat számára nyújtsa be jóváhagyásra.

Az E.ON bírósági úton kérte a Hivatal határozatának megsemmisítését. Az ügyet eddig vizsgáló magyar bíróságok azonban azzal az indokkal utasították el a keresetet, hogy mivel a határozatot nem a cégnek, hanem az FGSZ-nek címezték, ezért a vállalkozásnak nincs lehetősége annak megtámadására.

Az E.ON felülvizsgálati kérelmét vizsgáló Kúria azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy az uniós jog értelmében a cégnek lehetősége van-e az érintett határozat bíróság előtt történő megtámadására.

Ítéletében a Bíróság először is megállapítja, hogy az E.ON Földgáznak a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló uniós rendeletből [1] származó jogait potenciálisan érinti a szabályozó hatóság (hazánkban a Hivatal) olyan határozata, amely módosítja az ÜKSZnek a kapacitásallokációval és a szűk keresztmetszetek kezelésével kapcsolatos szabályait.

A Bíróság emlékeztet arra, hogy vonatkozó uniós eljárási szabályok hiányában minden tagállam belső jogrendjének feladata kijelölni az említett jogokból eredő jogviták elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságot, és meghatározni a bírósághoz való fordulás eljárási szabályait. Azonban az uniós jog ilyen esetekben megköveteli, hogy a nemzeti szabályozás következtében ne sérüljön az Európai Unió Alapjogi Chartájába foglalt, a hatékony bírói jogvédelemhez való jog.

Következésképpen az uniós joggal ellentétes az a magyar szabályozás, amely a hatékony bírói jogvédelem elvét megsértve nem teszi lehetővé az E.ON Földgáz számára, hogy a szabályozó hatóság ÜKSZre vonatkozó határozata ellen keresetet indítson.


[1] A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. szeptember 28-i 1775/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 289., 1. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
KÖZSZOLGÁLTATÁS