Tisztességtelen feltételek a termékbemutatós cégek szerződéseiben - Jogellenes az indoklás nélküli elállás korlátozása

2015.04.22. Jogi Fórum / KÖFE

Tisztességtelenek és ezért valamennyi fogyasztóval szemben érvénytelenek a Solutem Konference Kft. termékbemutatós cég azon szerződési feltételei, amelyek alapján korlátozta többek közt a fogyasztókat megillető indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának lehetőségét – állapította meg a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület által indított közérdekű keresetben a Veszprémi Törvényszék immár jogerősen is.

Hiába léptek érvénybe már 2014. június 13-án Európa-szerte az egységes fogyasztóvédelmi rendelkezések, a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület azzal szembesült, hogy panaszok tömkelege érkezik a termékbemutatós cégekre, amelyek tudomást sem vesznek a szigorodott előírásokról.

A fogyasztók ugyanis a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján mind az üzleten kívüli értékesítés (termékbemutatók), mind pedig a távollevők között kötött szerződések esetében bizonyos kivételekkel már tizennégy napon belül gondolhatják meg magukat és visszaléphetnek a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül. Ez a határidő korábban volt csak nyolc munkanap, azonban még mindig találni olyan vállalkozásokat, amelyek tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaznak a fogyasztókkal szemben és nem ültették át az új rendelkezéseket, így korlátozva a fogyasztói jogokat.

Ilyen cég volt többek közt a Solutem Konference Kft, amely szerződési feltételeiben több hiányosságot is feltárt az Egyesület és bíróság előtt lépett fel a fogyasztók érdekeinek védelmében.

Az említett vállalkozás termékbemutatók szervezésével foglalkozik, azonban eleve téves jogszabályt jelölt meg szerződéseiben, amely egyáltalán nem üzleten kívüli értékesítésre, hanem a távollevők között kötött szerződésekre, így például az internetes vásárlásokra vonatkozott – ráadásul az már nem volt hatályban akkor sem, amikor a feltételek között rá hivatkozott. A bíróság helyt adott azon kereseti kérelmünknek is, amely az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának lehetőségét csupán 8 munkanapon belül biztosító szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítására irányult.

Mindezek mellett is a Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerint, ha a fogyasztó él az indokolás nélküli elállási jogával, akkor a vállalkozásnak legkésőbb az elállásról való tudomásszerződésétől számított tizennégy napon belül vissza kell téríteni a fogyasztó által befizetett teljes összeget.

Azonban az érintett cég e tekintetben is tisztességtelenül járt el és jogszabályba ütközően csupán egy hónapon belül vállalta elállás esetén a vételár visszatérítését – és ekkor is nem csupán a vételárat, hanem a teljes kifizetett összeget kell visszaadni a Korm. rendelet szerint.

A Veszprémi Törvényszék jogerős döntésében megállapította, hogy az érintett szerződési feltételek tisztességtelenek, ezért pedig a céggel szerződő valamennyi félre nézve kiterjedő hatállyal érvénytelenek.

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy szerződéskötés előtt alaposan tájékozódjanak jogaikról, különösen üzleten kívüli értékesítés esetén. A tapasztalatok szerint ugyanis bőven akadnak még hiányosságok a termékbemutatós cégek által alkalmazott általános szerződési feltételek között és azok nem felelnek meg a hatályos fogyasztóvédelmi szabályoknak.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
KERESKEDELEM
TERMÉKBEMUTATÓK