A közjegyzői hivatás nem köthető állampolgársághoz - Uniós jogot sértő magyar szabályozás? - A Bizottság Európai Bírósághoz fordult

2015.04.30. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot, mivel a többi tagállam állampolgárait kizárva előírja, hogy a közjegyzői hivatást csak magyar állampolgárok gyakorolhatják. A Bizottság álláspontja szerint ez a megkötés szembemegy a szabad letelepedésre vonatkozó szabályokkal, és nem indokolható az EUMSZ 51. cikkével , amely a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységeket szabályozza.

Az Európai Bíróság – e kérdésre vonatkozó több ügyben – 2011. május 24-én ítéleteiben kimondja, hogy a Belgiumban, Németországban, Görögországban, Franciaországban, Luxemburgban, Ausztriában és Hollandiában dolgozó közjegyzők nem folytatnak közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységet. Ítéletében a Bíróság ezért kimondta, hogy a közjegyzői hivatás állampolgársági feltételhez kötésével ezek az országok az uniós joggal ellentétesen jártak el. A vonatkozó ítéletek értelmében a közjegyzői tevékenység és a közhatalom gyakorlása között közvetlen és sajátos kapcsolatnak kell lennie. A közjegyzői hivatás tekintetében ez a követelmény nem teljesült a fenti 7 országban.

A Bizottság úgy véli, hogy a magyar közjegyzők által folytatott tevékenység és az Európai Bíróság által vizsgált fenti ügyekben szereplő tevékenységek között nincs jelentős eltérés. Mivel Magyarország fenntartotta korábbi álláspontját, a Bizottság úgy határozott, hogy a Bíróság elé utalja az ügyet.

Az Európai Unió Bíróságán jelenleg is folyamatban van egy hasonló ügy.

Háttér

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint egy tevékenység akkor minősül a közhatalom gyakorlásában való közvetlen és sajátos részvételnek, ha ez a közhatalom gyakorlásához képest nem csupán kisegítő vagy előkészítő jellegű tevékenység, hanem vitás ügyekben mérlegelési jogkörön alapuló döntéshozatali hatáskört, kényszer alkalmazására vonatkozó jogkört is magában foglal. Egy tevékenység nem minősül a közhatalom gyakorlásában való közvetlen és sajátos részvételnek, ha a felek a rájuk vonatkozó határozatot szabad akaratukból elfogadják. Noha a magyar közjegyzők tevékenységi köre széles, úgy tűnik, az általuk ellátott feladatok egyikére sem érvényes a fenti meghatározás.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZJEGYZŐK
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA