"Jogi Klinika" a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon - Gyakorlati képzés joghallgatóknak a 2015/16-os tanévtől

2015.05. 5. Jogi Fórum / OBH

A Debreceni Egyetem, a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék 2014. októberében írta alá azt az együttműködési megállapodást, melynek kereteibe illeszkedik a 2015. április 27-én aláírt megállapodás, melyet Dr. Figula Ildikó, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke és Dr. Szabadfalvi József, a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának dékánja látott el kézjegyével.

Az intézmények közös célja az, hogy az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban elhelyezkedő szakemberek olyan modern, hasznosítható tudást kapjanak, amely megfelel a munkaerőpiaci elvárásoknak. Az együttműködési megállapodás alapján a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék többek között gyakorlati helyet biztosít a joghallgatók számára, tárgyaláslátogatásokkal segíti az egyetemi elméleti anyagok elsajátítását, a bírák konzulensi segítséget nyújtanak a hallgatók szakdolgozataihoz, vendégelőadásokkal erősíti az oktatási tevékenységet, de a két intézmény bírái részt vesznek például hallgatói és oktatói kutatócsoportok munkájában is. A gyakorlati képzettség az igazságszolgáltatási életpályára való felkészítés elengedhetetlen részét képezi.

A Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Egyetem Jogtudományi Kara között létrejött „külön” megállapodás szerint 2014. I. félévében jött létre a Jogi Klinika gyakorlati képzés program - ÁROP-os támogatással – a joghallgatók gyakorlati oktatása elmélyítése érdekében.

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara között megkötött megállapodás a Debreceni Ítélőtábla, Debreceni Törvényszék és Debreceni Egyetem ÁJK között létrejött együttműködési megállapodás kereteibe illeszkedik, - de a „Jogi Klinika” gyakorlati képzés a Debreceni Ítélőtáblán folyó jogi klinika gyakorlati képzéstől teljesen független.

A „Jogi Klinika”, a 2015/16-os tanévtől szabadon választható tantárgyként jelenik meg a DE ÁJK képzésében, melynek keretében a hallgatók a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, gyakorlati képzésen vehetnek részt. A hallgatók megismerhetik a közigazgatási és munkajogi bíráskodás területét, később pedig fogalmazói pályázatuknál a jogi klinikai gyakorlati képzés külön értékelést is jelent.

A gyakorlati képzés egy szemeszteren át tart, de további egy szemeszterrel meghosszabbítható. A jelentkezőknek a Közigazgatási jog 2. és a Munkajog 2. tárgyakat teljesíteniük kell, a kiválasztás során pedig a tanulmányi versenyeken való részvétel vagy a magasabb ösztöndíjindex eredmény előnyt jelent. A közigazgatási és a munkajogi ügyszakon félévenként 3 -3 joghallgató vehet részt a gyakorlati képzésen. A hallgatók instruktor bírák mellett töltik gyakorlati idejüket, mely során a keresetlevél beérkezésétől az ítélethozatallal bezárólag teljes egészében végigkövethetik az ügyeket, eljárásjogi és anyagi jogi feladatokat kapnak, megismerhetik a bírói munkát, legyen az az ügyviteli, a felkészülési, a tárgyalási vagy az ítélethozatali gyakorlat. A szemeszter végén a hallgatók számára a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság „tanúsítványt” állít ki a gyakorlati képzésen való részvételről.

  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
JOGÁSZKÉPZÉS
KÖZIGAZGATÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL