Módosul a személyszállítási törvény - Összhangban a nemzeti mobilfizetési törvény és az elektronikus jegyrendszer

2015.05. 8. Jogi Fórum / MTI

Az elektronikus jegy bevezetéséhez szükséges szabályokat is tartalmazza a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényt módosító javaslat, amelyet Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter terjesztett a parlament elé.

Az Országgyűlés honlapján megjelent törvényjavaslat összhangba hozza a nemzeti mobilfizetési törvény szabályait, a bevezetendő elektronikus jegyrendszerrel. Így kiterjeszti a közösségi közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési és adat-megismerési jogot, a nemzeti mobilfizetési szervezetre is. Az adatkezelés célja a közösségi közlekedésben teljesített utazások pontos elszámolása, valamint az utazási kedvezményre jogosultság ellenőrzése.

A javaslat - biztonsági okokból - lehetővé teszi a jegy és bérletértékesítő berendezésekkel történő kép- és hangfelvétel készítését.

Az elektronikus panaszkezelés előmozdítása érdekében, a törvényjavaslat pontosítja a közlekedésszervezőre vonatkozó panaszok kivizsgálására vonatkozó rendelkezéseket is. A panasz - a vasúti igazgatási szervnél, illetve a közlekedési hatóságnál - akkor terjeszthető elő, ha a panaszos a vasúti vagy az autóbuszos személyszállító szolgáltató, vagy pedig a közlekedésszervező panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre.

A vízi személyszállítási szolgáltatások fejlesztése és a közösségi közlekedési rendszerbe történő integrálása érdekében a javaslat pontosítja a vízi személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos hatásköröket. Így az elővárosi, az országos, továbbá a regionális vízi személyszállítási közszolgáltatások a miniszter hatáskörébe tartoznak, míg a helyi szolgáltatások a települési önkormányzat hatáskörébe tartoznak. A miniszter egyetértésére azonban a második esetben is szükség van.

A törvényjavaslat intézkedik az indokolatlan párhuzamosságok állami finanszírozásának megszűntetéséről is. Így bevezeti annak lehetőségét, hogy bizonyos - közszolgáltatásokkal egyébként megfelelően ellátott területeken - a szolgáltatásokat ellátó közszolgáltató piaci alapon, önfenntartó személyszállítási szolgáltatásokat biztosítson. Ilyen piaci alapú szolgáltatás például a kiemelt turisztikai központokba tartó expressz járatok indítása.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS