Elektronikus kommunikáció a bíróságok és az ügyfelek között - Bővülő lehetőségek, alapvető információs, szükséges űrlapok

2015.07. 2. Jogi Fórum / OBH

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény Hetedik részének módosított szabályai – a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó pereken túlmenően - valamennyi polgári peres ügyben 2015. július 1-jétől lehetővé teszik, hogy a fél vagy képviselője – a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot és ezek mellékletét választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

A büntetőeljárásról szóló 1998.évi XIX. törvény 2015. július 1-jétől hatályos 69/D. §-a lehetőséget teremt a terhelt védőjének, hogy az összbüntetésbe foglalás (Be. 574. §) és az utólagos összbüntetésbe foglalás (Be.575.§.) iránti indítványát, valamint ezen indítványok visszavonását a bíróság e célra biztosított elektronikus rendszerén keresztül is benyújthassa.

Az elektronikus kommunikáció igénybevételéhez szükséges alapvető információk és az elektronikus kommunikáció használatához szükséges űrlapok elérhetők a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal oldalon.

Az Országos Bírósági Hivatal az elektronikus kommunikáció kiterjesztésére vonatkozó törvények hatályba lépésére tekintettel elérhetővé tette a kiterjesztett elektronikus kommunikáció igénybevételéhez szükséges űrlapokat és ügyleírásokat.

Az elektronikus ügyintézés alkalmazása a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál történő regisztrációt követően az Ügyfélkapu igénybevételével lehetséges.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐELJÁRÁS
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL