Szeptember 1-jétől változik a versenyjogi törvény! - A mezőgazdasági szektort vizsgálhatja a GVH - tanácsok a felkészüléshez

2015.08.26. Jogi Fórum / Jalsovszky Ügyvédi Iroda

A versenytörvény szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása révén a Gazdasági Versenyhivatal ismét saját hatáskörben alkalmazhat szankciót az agrártermékeket érintő versenykorlátozó megállapodások feltárásakor. Várható, hogy ennek eredményeként a Versenyhivatal ismét aktívabban fog vizsgálódni az mezőgazdasági szektorban. Ez megfontolásra késztetheti az agrárpiac szereplőit, amelyeknek – a kockázatok minimalizálása végett – érdemes felkészülniük a változásra – összegzi a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

Előzmények: mentesül a „dinnye-kartell”

A történet 2012 nyarán kezdődött. A GVH ekkor indított kartelleljárást több kiskereskedelmi lánc, valamint a Dinnyeszövetség és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács ellen, feltételezve, hogy azok megállapodtak egymással a Magyarországon termelt görögdinnye beszerzési áraiban, másrészt pedig abban, hogy a külföldön termesztett görögdinnyét nem, vagy csak diszkriminatív árazással dobják piacra Magyarországon.

Mivel azt a tanácskozást, amelyen a versenyjogi szempontból – a GVH szerint – aggályos kijelentések elhangzottak, az agrárminisztérium hívta össze, a jogalkotó úgy döntött, törvénymódosítást hajt végre. A bevezetett rendelkezések értelmében a GVH-nak a folyamatban lévő és a jövőbeni, az agrártermékeket érintő ügyekben az agrárminiszterhez kell fordulnia, aki bizonyos szempontok mentén véleményt nyilvánít abban, hogy a versenyjogi szabályok az adott ügyben alkalmazhatóak-e. A GVH a miniszteri állásfoglalás fényében folytathatja az eljárását.

A „dinnye-kartell”-ügyben – talán nem meglepő módon – a miniszter úgy találta, hogy a piaci szereplők közötti megállapodásra a versenyszabályok nem alkalmazhatóak, ezért az mentesül a kartelltilalom alól. Az ügyben ezért a GVH kénytelen volt megszüntetni a versenyfelügyeleti eljárását, és a mezőgazdasági szektorban azóta sem kezdeményezett kartelleljárást.

Mi változik szeptembertől?

„A mezőgazdasági szektornak a kartelltilalom alóli mentesülését komoly kritika érte: az Európai Bizottság kifogásolta, hogy a bevezetett szabályozás akadályt gördít az európai uniós versenyszabályoknak az agrárszektorban történő érvényre juttatása elé. Emiatt a Bizottság európai uniós kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen. A jogalkotó ezért kénytelen volt változtatni a 2012-ben elfogadott szabályokon.” – foglalta össze Bassola Bálint, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda versenyjogra specializálódott ügyvédje.

A 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezések egyértelműen lefektetik, hogy a versenyjogi tilalom megsértése – a miniszter állásfoglalásának fényében – csak olyan esetben mentesülhet a versenyjogi szankciók alól, ha a piaci szereplők közötti megállapodás kizárólag a magyar piacot érinti. Azaz, ha a versenyjogsértés a tagállamok közötti kereskedelmet is befolyásolhatja, akkor a továbbiakban a GVH szabadon vizsgálódhat és alkalmazhatja az EU versenyjogi rendelkezései szerinti szankciókat is és akár a vállalkozáscsoport előző éves nettó árbevételének 10%-ára rúgó kartellbírságot szabhat ki. Egyértelmű tehát, hogy az új szabályozás nagymértékben kiterjeszti a Versenyhivatal 2012-ben erősen leszűkített mozgásterét. 

Talán a fentiek kompenzálására, szeptember 1-jétől a Versenytörvénybe került az a korábban a fent említett ágazati jogszabályban létező rendelkezés, amely szerint mezőgazdasági termékek tekintetében nem állapítható meg versenyjogsértés, ha a verseny torzítása, korlátozása vagy akadályozása a gazdaságilag indokolt, méltányolható jövedelem eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg és a jövedelem megszerzésétől az érintett piac szereplője nincs elzárva. A versenyjogi tilalom alóli mentesülés feltételeinek a teljesítését az agrárpolitikáért felelős miniszter állapítja meg, a GVH pedig a miniszteri álláspont ismeretében jár el. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a miniszter milyen esetekben jogosult a Versenyhivatal eljárását „leállítani”. Hangsúlyozandó azonban, hogy a miniszter ezen lehetősége nem terjed ki olyan esetekre, amikor az európai uniós versenyszabályok megsértése a tét.

Mi várható?

A 2012. évi törvénymódosítások nyomán a Versenyhivatal teljesen leállt a mezőgazdasági szektor vizsgálatával. A szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezések azonban ismét lehetővé teszik a GVH-nak, hogy az olyan ügyekben, ahol fennállhat az európai uniós tagállamok közötti kereskedelem érintettsége (pl.: országos kiterjedésű piacfelosztás) és emiatt alkalmazandó az uniós versenyjog, az agrárminiszter előzetes állásfoglalása nélkül is vizsgálódjon és szabjon ki adott esetben akár a vállalatcsoport előző éves nettó árbevételének 10%-ára rúgó kartellbírságot. Ez várhatóan növelni fogja a Versenyhivatal vizsgálati tevékenységét az agrárszektorban.

Érdemes a Versenyhivatal megnövekvő aktivitására a vállalkozásoknak és a szakmai szövetségeknek is felkészülniük. Ennek módja lehet versenyjogi „compliance” tréningek tartása, az együttműködési megállapodások versenyjogi szempontú átvizsgálása, vagy akár belső versenyjogi audit végrehajtása is.

  • kapcsolódó anyagok
GVH
MEZŐGAZDASÁG