A lakosság védelme érdekében megemelhető a skót whisky ára? - Érdekes ügyek az Európai Bíróság munkarendjéből

2015.08.28. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A 2015. szeptember 3-ai munkarend alapján az Európai Bíróság ítéletet hirdet egy magyar fél részvételével zajló védjegyügyben és dönt a fókából készült termékek uniós forgalomba hozatalának szabályairól. A csütörtöki napon tárgyalják még a skót whiskyk megemelt áráról szóló törvénytervezet uniós joggal való összeegyeztethetőségét is.

2015. szeptember 5.

Bíróság

Ítélethirdetés a C-125/14 Iron & Smith ügyben

[Egy magyar és egy holland cég védjegyügyben folytatott küzdelme („be impulsive” kontra „Impulse”)]

Egy magyar cég a „be impulsive” színes ábrás megjelölés védjegyként történő lajstromozását kérte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától (Hivatal). Egy holland cég azonban tiltakozott a védjegybejegyzési kérelemmel szemben arra hivatkozva, hogy az sértené a számára már korábban bejegyzett „Impulse” közösségi (uniós) szóvédjegyhez kapcsolódó jogokat.

Az ügy irataiból az ugyan nem derül ki, hogy a magyar cég által kért védjegybejegyzés, illetve a holland vállalkozás korábbi közösségi védjegye pontosan milyen termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozik (ezeket védjegyeknél mindig fel kell tüntetni), az azonban igen, hogy nem azonos termékekről vagy szolgáltatásokról van szó. Márpedig ilyen esetekre az uniós védjegyjog azt írja elő, hogy a korábban bejegyzett közösségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés nemzeti védjegyként történő bejegyzését akkor kell megtagadni, ha a közösségi védjegy az Unió területén jó hírnévvel rendelkezik, és ezt sértené a kérdéses megjelölés bejegyzése.

A holland cég által hivatkozott „Impulse” védjegyről kiderült, hogy az a hozzá kapcsolódó értékesítési és reklámtevékenység miatt az Egyesült Királyságban és Olaszországban jó hírnévvel rendelkezik, noha hazánkban azt a fogyasztók nem ismerik. A Hivatal ilyen körülmények között elutasította a védjegybejegyzési kérelmet azzal az indokkal, hogy az a védjegyekre vonatkozó uniós szabályok értelmében sértheti a holland cég közösségi védjegyének az Unió területén meglévő jó hírnevét. Az e határozat bírósági felülvizsgálatát végző Fővárosi Törvényszék azt kérdezi a Bíróságtól, hogy ilyen esetekben a védjegybejegyzés iránti kérelemmel szemben benyújtott felszólalásnak helyt lehet-e adni annak ellenére is, hogy a korábbi védjegy a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállamban (Magyarországon) nem rendelkezik jó hírnévvel.


Ítélethirdetés a C-398/13 P Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Bizottság ügyben

[Eszkimó közösségek támadják a fókából készült termékek kereskedelmének korlátozását elrendelő uniós szabályokat.]

A fókatermékek kereskedelméről szóló uniós szabályok kimondják, hogy ilyen termékek forgalomba hozatala az EU-ban csak akkor megengedett, ha azok az inuitok és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatból származnak, és legalább részben közvetlenül hozzájárulnak a létfenntartásukhoz (élelmezés, ruházkodás, stb.). Ez annyit jelent, hogy az őslakos közösségek tagjai által kizárólag kereskedelmi célú vadászat keretében elejtett fókákból származó termékek sem kerülhetnek az Unió piacára.

Az érintett eszkimó közösségek a szerintük túl szigorú uniós behozatali szabályokat megtámadták a Törvényszék előtt, amely azonban 2013. április 25-én meghozott ítéletében elutasította a keresetet.

Az eszkimó közösségek a Törvényszék ítélete ellen fellebbezést nyújtottak be a Bírósághoz.

Háttéranyagok

Főtanácsnoki indítvány a C-333/14 The Scotch Whisky Association ügyben

[A skót whisky-lobby próbálkozása a magas alkoholtartalmú italok árának megemelését előíró skót törvénytervezet uniós jogba ütközésének kimondatására.]

A skót parlament egy olyan törvény elfogadását tervezi, amely meghatározza az alkoholtartalmú italok minimális kereskedelmi árát, amelyet az ital alkoholtartalmának a figyelembevételével kell kiszámolni. A törvény értelmében minél nagyobb egy ital alkoholtartalma, annál magasabb lesz az ára is, amivel lehetővé válik azon helyzet megváltoztatása, hogy Skóciában a whisky az alkoholtartalmához képest korábban nagyon olcsó volt. A törvény célja a skót lakosság védelme a túlzott alkoholfogyasztás káros hatásaitól.

A skót whiskyipar prominens szereplői szerint a tervezett törvény sérti az áruk szabad mozgásának és a szabad versenynek az uniós jog által elismert elvét, és ezért a skót bíróságokhoz fordultak. A skót kollégáik megkeresésére eljáró Európai Bíróságnak arról kell döntenie, hogy a vitatott skót törvénytervezet valóban összeegyeztethetetlen-e az uniós joggal.

 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
VÉDJEGY