Változnak a mezőgazdasági termékek forgalmazási szabályai - A gazdaságilag indokolt jogsértések elfogadhatók - módosul a versenytörvény

2015.08.31. Jogi Fórum / MTI

A mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatban nem állapítható meg a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás, amennyiben az nem vezet gazdaságilag indokolt, méltányolható jövedelem eléréséhez - a versenytörvény legutóbbi módosításának ez a szabálya szeptember elsején lép hatályba.

Azt, hogy a jogsértés a gazdaságilag indokolt, méltányolható jövedelem eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg, az agrárpolitikáért felelős - jelenleg a földművelésügyi - miniszter állapítja meg.

Az eljárást elindító Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kötelessége, hogy beszerezze a miniszter állásfoglalását. A miniszter a GVH megkeresésének beérkezésétől számított 60 napon belül adja ki az állásfoglalást, erre az időre a versenyhatóság az eljárását felfüggeszti.

A versenytörvény a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások közé sorolja különösen a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett meghatározását; a beszerzési források felosztását, illetve a közülük való választás lehetőségének korlátozását, valamint az üzletfelek meghatározott körének valamely áru beszerzéséből történő kizárását. Ugyancsak tilos a piac felosztása, valakinek az értékesítésből történő kizárása, továbbá az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozása.

  • kapcsolódó anyagok
GVH
MEZŐGAZDASÁG