Magyar kutyák külföldre szállításakor érvényesül az uniós jog? - Érdekes ügyek az Európai Bíróság munkarendjéből

2015.09. 8. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A 2015. szeptember 10-ei munkarend alapján az Európai Bíróság előtt tárgyalnak egy kartellügyet, valamint két főtanácsnoki indítvány a szociális turizmusról és a magyar kutyákat érintő külföldre közvetítésről szól.

2015. szeptember 10.

Főtanácsnoki indítvány a C-308/14 Bizottság kontra Egyesült Királyság ügyben

Szociális turizmus az Egyesült Királyságban

Íme egy ügy, amely a brit uniós tagságról hamarosan tartandó népszavazás miatt lehet érdekes akár a magyar sajtó számára is.

A Bizottság azért indított kötelezettségszegési eljárást az Egyesült Királyság ellen, mert London a gyermekek után járó támogatást, illetve adójóváírást csak abban az esetben teszi elérhetővé, ha a kérelmező jogosult az ország területén való tartózkodásra.

A Bizottság szerint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásról szóló uniós rendelet és a Bíróságnak az azon alapuló ítélkezési gyakorlata a kérelmező tényleges és nem a jogszerű tartózkodását teszi a jelen ügyben vizsgálthoz hasonló kedvezményekhez történő hozzáférés feltételéül. Minderre Brüsszel szerint azért van szükség, hogy elkerülhető legyen az, hogy egy kérelmező egyik uniós tagállamban se tudjon hozzáférni a gyermekek után járó kedvezményekhez.

2015. szeptember 10.

Főtanácsnoki indítvány a C-301/14 Pfotenhilfe-Ungarn ügyben

Az állatok szállítására vonatkozó szabályok tiszteletben tartása gazdátlan magyar kutyák Németországba való kiközvetítésekor

A Pfotenhilfe-Ungarn egy Németországban bejegyzett közhasznú egyesület, amely túlnyomórészt magyarországi állatmenhelyeken elhelyezett, gazdátlan kutyákat kínál németországi kiközvetítésre. Sikeres kiközvetítés esetén az egyesület az érintett kutyákat Németországba szállítja, ott díjfizetés ellenében átadja azokat az új gazdáiknak, akik azonban nem válnak az állatok tulajdonosává.

Az egyesület és a német állatvédelmi hatóságok között vita támadt azzal kapcsolatban, hogy a kiközvetített kutyák szállításával összefüggésben alkalmazandóak-e az uniós jognak az állatok szállítás közbeni védelméről, illetve az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló rendelkezései. Az egyesület álláspontja szerint e szabályok a jelen esetben nem alkalmazhatóak, mivel a kérdéses szállítások nem minősülnek az uniós jog által szabályozott, gazdasági tevékenyéggel összefüggő szállításnak, tekintettel arra, hogy ő közhasznú jogi személyként nem végez nyereségszerzésre irányuló tevékenységet. Az egyesület szerint ezért a szállításaira a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó uniós rendelet könnyített állat-egészségügyi követelményei vonatkoznak.

Az ügyet vizsgáló német szövetségi közigazgatási bíróság az Európai Bíróságtól vár iránymutatást a felmerült kérdésekben.

2015. szeptember 10. csütörtök

Tárgyalás a C-604/13 P Dornbracht kontra Bizottság és az azzal összefüggő további 13 ügyben

Kartell a fürdőszoba-felszerelések nyugat-európai piacán

2010 júniusában a Bizottság összesen 622 millió euró összegű bírsággal sújtott 17 céget, amiért azok 1992 és 2004 között egy kartellt működtetek a fürdőszoba-felszerelések német, osztrák, belga, francia, olasz és holland piacán. A kartell keretében, amely csapszerkezetekre, tusolókra, illetve kerámiatermékekre terjedt ki, a részt vevő vállalatok különösen az éves áremelések mértékét egyeztették, valamint bizalmas üzleti információkat osztottak meg egymással. Az érintett cégek között olyan jól ismert vállalkozások is megtalálhatók, mint például a német Villeroy & Boch.

A megbírságolt cégek többsége megtámadta a Bizottság határozatát a Törvényszék előtt, amely 2013 szeptemberében meghozott ítéleteiben néhány cég tekintetében csökkentette is a kiszabott bírságokat.

Ennek ellenére 13 cég fellebbezést nyújtott be az Európai Bíróság előtt a Törvényszék ítéleteivel szemben. Hasonlóképpen, a Bizottság is megfellebbezte a Törvényszéknek a Keramag Keramische Werke és a Sanitec Europe vállalatok ügyeiben hozott döntését.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA