Javaslat a tartós munkanélküliség megoldására - Az Európai Bizottság iránymutatásai a munkaerőpiaci visszalépésre

2015.09.21. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság közzétett javaslata alapján a tagállamok iránymutatásokat kapnának ahhoz, hogy miként tudják hatékonyabban segíteni a tartósan munkanélküli személyeket a munka világába való visszatérésben.

Az Európai Bizottság közzétett javaslata alapján a tagállamok iránymutatásokat kapnának ahhoz, hogy miként tudják hatékonyabban segíteni a tartósan munkanélküli személyeket a munka világába való visszatérésben. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés májusi újraindítása mellett ez egy újabb konkrét kezdeményezés a Juncker-Bizottság átfogó gazdasági és szociális programjából, amely a munkahelyteremtést, a gazdaságélénkítést és a társadalmi igazságosságot kívánja elősegíteni Európában.

Több mint 12 millió olyan ember él az EU-ban, aki már egy évnél hosszabb ideje van állás nélkül. A gazdasági fellendülés és az uniós munkaerőpiacon tapasztalható javulás ellenére számuk megkétszereződött a 2007 és 2014 közötti időszakban, így mára ez a csoport teszi ki az összes munkanélküli felét. Az európai beruházási terv akár több millió új munkahely létrehozására is lehetőséget teremt, azonban hiába jönnek létre új állások, a tartósan munkanélküliek számára még így is rendkívül nehéz a munkaerőpiacra való sikeres visszatérés. Ezért a ma nyilvánosságra hozott tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslat alapján minden olyan álláskereső, aki 12 hónapnál hosszabb ideje van munka nélkül, a munkanélküliként töltött időszak 18. hónapja előtt egyéni értékelést és munkaerő-piaci integrációs megállapodást kapna, amely egy konkrét és személyre szabott tervvel segítené a munkába való visszatérést.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: „A tartós munkanélküliség az egyik legnehezebb és legégetőbb probléma, amelyet a gazdasági válság hátrahagyott, hiszen több mint 12 millió embert érint Európában. A tartós munkanélküliség miatt a népesség egyre nagyobb része van kitéve az elszegényedés és a társadalmi kirekesztés veszélyének. Cselekednünk kell annak érdekében, hogy ezek az emberek újra munkába tudjanak állni. Nem elégedhetünk meg olyan gazdasági fellendüléssel, amely ennyi európait hagy nehéz helyzetben. Biztos vagyok benne, hogy a ma bemutatott javaslat érezhető javulást fog hozni számukra, és elnyeri majd a tagállamok, a szociális partnerek és a munkáltatók teljes körű támogatását is.”

A javaslat konkrét intézkedéseket fogalmaz meg a tartósan munkanélküli személyeknek nyújtott, a munkaerőpiacra való visszatérést elősegítő szolgáltatások megerősítése érdekében. Az intézkedések a tagállamok által alkalmazott, már bevált módszereken alapulnak.

A javaslat három fő eleme a következő:

  • ösztönözni kell a tartósan munkanélküli személyeket, hogy regisztrálják magukat a foglalkoztatási szolgálatoknál;
  • minden regisztrált tartósan munkanélküli személy számára legkésőbb a munkanélküliként töltött időszak 18. hónapjáig személyre szabott és részletes értékelést kell készíteni az egyéni igényekről és lehetőségekről;
  • minden regisztrált tartósan munkanélküli személy számára legkésőbb a munkanélküliként töltött időszak 18. hónapjáig fel kell kínálni egy munkaerő-piaci integrációs megállapodás megkötését

A munkaerő-piaci integrációs megállapodás egy személyre szabott tervet tartalmaz, amely segíti a tartósan munkanélkülieket a munka világába való visszatérésben. Az egyes tagállamokban kínált szolgáltatások függvényében a megállapodás a következőket foglalhatja magában: mentorálás, segítség az álláskeresésben, további oktatás és képzés, lakhatási, közlekedési, gyermekellátási és egészségügyi szolgáltatások vagy rehabilitáció. A megállapodást egy egyablakos ügyintézési ponton keresztül kell végrehajtani, ami biztosítja a támogatás folyamatosságát és következetességét. A megállapodásban egyértelműen rögzíteni kell mind az álláskereső személy, mind pedig a támogatást nyújtó szervezetek jogait és kötelezettségeit.

A javaslat aktív szerepvállalásra hívja a munkaadókat is, akik az állami hatóságokkal való partnerségek keretében többféle szolgáltatást vehetnek igénybe, emellett pedig célzott pénzügyi ösztönzőket is kínál számukra.

A tagállamok az ajánlás végrehajtása során igénybe vehetik az Európai Szociális Alap támogatását.

A Bizottság ajánlása most megvitatás és elfogadás céljából a Tanács elé kerül. Amint a tagállamok egyetértésre jutnak az ajánlásról, megkezdődhet az abban felvázolt intézkedések végrehajtása.

Háttér-információk

A tartósan munkanélküli személyek száma az aktív népesség 5%-ával egyenlő. Tagállamonként változó a tartósan munkanélkülieknek az aktív népességhez viszonyított aránya: míg Ausztriában 1,5% az arány, Görögországban 19,5%.

A probléma az, hogy minél tovább van valaki munka nélkül, annál nehezebb visszatérnie a munkaerőpiacra. Az EU-ban élő több mint 12 millió tartósan munkanélküli személy 60%-a már két éve nem tud munkába állni. Évente minden ötödik tartósan munkanélküli személy hagy fel az álláskereséssel, és válik ily módon inaktívvá. Ez az elszegényedés és a társadalmi kirekesztettség súlyos kockázatát hordozza a munkanélküliek és családjuk számára.

Habár a tartósan munkanélküliek teszik ki a munkanélküliek felét, az aktív munkaerő-piaci programoknak csak körülbelül 20%-a irányul erre a csoportra, és számos tagállamban nem kínálnak számukra személyre szabott szolgáltatásokat. A tartósan munkanélküli személyeket megcélzó programok emellett sok esetben nem vonják be kellőképpen a munkáltatókat. Továbbá csak a tagállamok egyharmadában van összehangolva a foglalkoztatási és a szociális szolgálatok tevékenysége.

Uniós szinten már több intézkedés született e probléma kezelésére:

  • a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere keretében a tagállamok ajánlásokat kapnak;
  • a 2014–2020-as időszakban az Európai Szociális Alap forrásainak akár 10%-át a tartósan munkanélküli személyek támogatására lehet fordítani;
  • az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata keretében együttműködés zajlik a bevált módszerek megosztása érdekében.

 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG