Befejeződött a 13 nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék jelentése

2015.09.24. Jogi Fórum / ÁSZ

Befejezte az országos nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ nyilvánosságra hozta a bolgár, a lengyel, a német, a román és a ruszin országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzéséről szóló jelentéseket. Az ÁSZ a 2010. január 1. és 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan azonos szempontok szerint értékelte mind a tizenhárom országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását. A jelentések teljes terjedelemben elérhetők az ÁSZ honlapján.

A nemzetiségi önkormányzatok helyzete, támogatása mind hazai, mind európai közösségi szinten kiemelt figyelmet kap, így fontos közérdek fűződik a nemzetiségi önkormányzatok támogatására szánt közpénzekkel való gazdálkodás szabályosságának ellenőrzéséhez – hangsúlyozta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a 2015. szeptember 10-én megtartott sajtótájékoztatón, amikor az ÁSZ nyilvánosságra hozta az első négy – horvát, szerb, szlovák, szlovén – országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzéséről szóló jelentéseket. Erről itt olvashat bővebben.

 

Egy héttel később, szeptember 17-én az ÁSZ a görög, az örmény, a roma és az ukrán országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését fejezte be és tette közzé a jelentéseket. A második ütemről ide kattintva olvashat. Az ÁSZ azonos szempontok szerint, önálló témaként első alkalommal értékelte mind a tizenhárom országos nemzetiségi önkormányzat 2010. január 1. és 2014. június 30. közötti gazdálkodási tevékenységét. Az utolsó, harmadik ütemben lezárult a bolgár, a lengyel, a német, a román és a ruszin országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése.

 

A Bolgár Országos Önkormányzat ellenőrzése

 

Az ellenőrzések során az ÁSZ megállapította, hogy a Bolgár Országos Önkormányzatnál a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében nem volt megfelelő, emellett a pénzügyi- és vagyongazdálkodás területén is számos szabálytalanságot tárt fel az ellenőrzés. A költségvetési tervezési folyamat során a jogszabályi előírásokat részben tartották be az ellenőrzött időszakban.

A Bolgár Országos Önkormányzat által államháztartási forrás terhére pályázat vagy kérelem alapján nyújtott céljellegű támogatások odaítélése, elszámoltatása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a támogatások célja összhangban volt a törvényben rögzített nemzetiségi feladatokkal – állapította meg az ÁSZ.

 

Az Országos Lengyel Önkormányzat ellenőrzése

 

Az Országos Lengyel Önkormányzatnál a belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése összességében nem volt szabályszerű, emellett pénzügyi- és vagyongazdálkodása sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak – tárta fel az ÁSZ ellenőrzése. Az ellenőrzött időszakban az önkormányzat rendelkezett vagyonkezelési szabályzattal, azonban nem döntött törzsvagyona köréről, nem határozta meg vagyonleltárát.

Az Országos Lengyel Önkormányzatnál az államháztartás rendszeréből jogszabály, illetve megállapodás alapján kapott működési támogatások felhasználása és elszámolása megfelelő volt, a nyilvántartás és a közzététel során azonban az önkormányzat nem tartotta be a jogszabályi és szerződéses előírásokat. A központi költségvetésből kapott működési támogatásokról, illetve azok felhasználásáról elkülönített nyilvántartást nem vezettek.

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata ellenőrzése

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatánál a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése részben volt szabályszerű, valamint a pénzügyi- és vagyongazdálkodás is részben felelt meg az előírásoknak – állapította meg a számvevőszéki ellenőrzés.

Az államháztartás rendszeréből jogszabály alapján kapott működési, valamint egyedi kérelmek alapján kapott céljellegű támogatások felhasználása és elszámolása során a jogszabályi és a szerződéses előírásokat betartották. Az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások elbírálása, felhasználása és elszámoltatása megfelelt a jogszabályi és szerződéses követelményeknek.

 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata ellenőrzése

 

A pénzügyi- és vagyongazdálkodás a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatánál is részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak – állapította meg az ÁSZ. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése viszont összességében nem volt szabályszerű. Az önkormányzat az ellenőrzött időszakban a jogszabályi előírások ellenére az időközi költségvetési jelentéseit nem küldte meg a Kincstárnak.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata az államháztartás rendszeréből jogszabály, illetve megállapodás alapján kapott működési támogatások felhasználása és elszámolása során összességében betartotta az előírásokat. Az önkormányzat vagyonhasznosítási tevékenysége nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a részére ingyenesen juttatott vagyon kezelése viszont szabályszerű volt – állapította meg az ÁSZ.

 

Az Országos Ruszin Önkormányzat ellenőrzése

 

Az Országos Ruszin Önkormányzatnál a pénzügyi- és vagyongazdálkodás részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése pedig összességében nem volt szabályszerű – tárta fel az ÁSZ ellenőrzése.

Az Országos Ruszin Önkormányzat az államháztartás rendszeréből jogszabály, illetve megállapodás alapján kapott támogatások felhasználása és elszámolása során alapvetően betartotta a jogszabályi és a szerződéses előírásokat, azonban azokról, felhasználásukról nyilvántartást nem vezettek. Az önkormányzat által, feladatai ellátása érdekében folyósított támogatások elbírálása, felhasználása és elszámoltatása összességében nem felelt meg a jogszabályi és a szerződéses követelményeknek.

 

ÁSZ javaslatok a szabálytalanságok kijavítása érdekében

 

Az Állami Számvevőszék célja, hogy az ellenőrzési megállapításaival támogassa az országos nemzetiségi önkormányzatokat a gazdálkodás és a feladatellátás szabályosságának javításában, fejlesztésében. Az ÁSZ a bolgár, a lengyel, a román és a ruszin országos nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnöknek és a hivatalvezetőnek, a német országos nemzetiségi önkormányzat esetében pedig a hivatalvezetőnek tett javaslatokat. A címzetteknek a törvényi előírás szerint 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük, amelyek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzések keretében értékelheti.

  • kapcsolódó anyagok
ÖNKORMÁNYZATOK
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK