Kodifikációs kölcsönhatások - Konferencia a 95 éves Király Tibor tiszteletére

2015.09.24. Jogi Fórum / ELTE ÁJK

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke, valamint a Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör "Kodifikációs kölcsönhatások" (a büntető anyagi és eljárási, a szabálysértési és a büntetés-végrehajtási jog területén)című tudományos konferenciát szervez a 95 éves Király Tibor tiszteletére.

A konferencia ideje és helye: 2015. szeptember 25. (péntek) 9:00 – 15:00

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

Kérjük, hogy részvételi szándékát e-mailben a horvath.georgina@ajk.elte.hu címen jelezni szíveskedjék.

Program:

I. blokk:

Köszöntés – moderátor: Rácz Anna demonstrátor

9:00 – 9:25 Dr. Király Miklós dékán (ELTE ÁJK) köszönti Dr. Király Tibor professor

emeritust 95. születésnapja alkalmából

9:25 – 9:50 Dr. Hack Péter tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék): Az új büntetőpolitika esélyei és kockázatai

Büntetőeljárási törvény

9:50 – 10:15 Dr. Erdei Árpád professor emeritus (ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és

Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék): Kodifikációs kölcsönhatások a tág értelemben vett büntetőjog területei között – szükségszerűek-e, s ha igen, akkor miért nem

10:15 – 10:30 Dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, volt alkotmánybírósági főtanácsadó korreferátuma

10:30 – 10:45 Vita

10:45 – 11:00 Kávészünet
 

II. blokk:

Büntető törvénykönyv - moderátor: Rózsa Csenge demonstrátor

11:00 – 11:25 Dr. Gellér Balázs tanszékvezető, egyetemi tanár (ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék): Az új Btk. eddigi tanulságai és lehetséges hatásai a Be. kodifikációra

11:25 – 11:40 Dr. Costopulos Orestis ügyész (Legfőbb Ügyészség) korreferátuma

11:40 – 12:00 Vita

Szabálysértési törvény - moderátor: Csáky Bence demonstrátor

12:00 – 12:25 Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár (ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék): A kihágástól a kihágásig

12:25 – 12:40 Dr. Fekecs Beáta csoportvezető bíró (PKKB Szabálysértési Csoport) korreferátuma

12:40 – 13:00 Vita

13:00 – 13:40 Szendvicsebéd

III. blokk:

Büntetés-végrehajtási Kódex - moderátor: Felnagy Vanessza demonstrátor

13:40 – 14:05 Dr. Kabódi Csaba habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK Büntető

Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék): A harmónia igénye és a harmonizáció kényszere – honi büntetés-végrehajtásban

14:05 – 14:20 Dr. Palló József bv. ezredes, bv. főtanácsos (BVOP) korreferátuma

14:20 – 14:40 Vita

14:40 – 15:00 A konferencia zárása

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
SZABÁLYSÉRTÉS