A szabadult rabok visszavezetése a társadalomba - Hegedűs József 1941-es írása

2015.09.28. Jogi Fórum / bortonugy.hu

Az 1941-ben megjelent írás a Magyar Társadalomtudományi Társaság periodikájaként számon tartott szakmai folyóiratban látott napvilágot, mely messze megelőzte a korát.

"A büntetőjog tudományának fényes elméleti kidolgozottsága egyáltalában nem jelenti azt, hogy itt már nincsenek is megoldandó kérdések. A társadalom életének szociológiai szemlélete ellenkezőleg azt látszik bizonyítani, hogy még nagyon sok és komoly feladat vár rendezésre. Ez nem azért van így, mert a tudomány kulcsai rossz kezekre vannak bízva, hogy az ismereteket kisajátították szűkebb rétegek vagy külön érdekek, végül hogy nagyobb tömegek ez ismeretekhez nem tudnak hozzájutni. Az igazi oka ennek a látszólagos ellentétnek az, hogy a megoldandó kérdések csak bizonyos egymásutánban bukkannak fel az idők mélyéből és megnyugtató megoldásukat is csak az idők teljessége hozza meg, vagy ahogy ezt régebben mondották: a fejlődés általános iránya. A büntetőjognál a helyzet az, hogy az anyagi és alaki büntetőjog mellett a harmadik tagozat, a végrehajtás még nincs kellően kimunkálva és így a végrehajtással összefüggő kérdések helyes megoldásának sincs meg az elvileg biztosított alapja, amit a büntetési rendszer és végrehajtási reform irodalma egyaránt bizonyít. Márpedig a büntetési rendszer és a végrehajtás kérdéseinek elvi tisztázottsága nélkül a büntetés társadalmi célja nem biztosítható kellőkép." (részlet)
 

Az írás itt olvasható!

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS