Képzetlen felügyelők, bántalmazott gyermekek - Ombudsman: Jogsértően működött a speciális gyermekotthon Szigetváron

2015.10.15. Jogi Fórum / MTI

Hiányosságokat, visszás intézményi gyakorlatot tárt fel az alapvető jogok biztosának vizsgálata a szigetvári speciális gyermekotthon működésében. A kormányhivatal gyámügyi osztálya Székely László ombudsman megkeresésére megtette a szükséges intézkedéseket, ezen túl a biztos a szaktárcához fordult.

Az ombudsmani hivatal szerdai közleményében azt írta: Székely László egy névtelen beadványt kapott, amely szerint a szigetvári speciális gyermekotthonban a férfi gyermekfelügyelők többször is fizikailag bántalmazták a gondozott gyerekeket, valamint képzettség és gyakorlat nélküli gyermekfelügyelők is dolgoznak az intézményben. Közölték: a biztos hivatalból vizsgálatot indított az ügyben, és a gyermekotthon működésének ellenőrzésére az illetékes Baranya Megyei Kormányhivatal szociális és gyámügyi osztályvezetőjét kérte fel.

Az osztályvezető válaszában azt írta: a gyermekotthonban még a megkeresés előtt ellenőrzést tartottak, több hiányosságot és jogsértést tártak fel. A többi között a jogszabályban előírtnál kevesebben dolgoztak szakmai munkakörben és a biztonsági elkülönítő kialakítása sem felelt meg a jogszabályban rögzítettnek.Közölték: a hatóság felszólította az intézmény fenntartóját, hogy szüntesse meg a hiányosságokat.

Kiemelték, hogy az ombudsman külön megkeresésére folytatott vizsgálat alapján "nem volt kizárható a gyermekek bántalmazása". Ezért az alapjogi biztos a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek emberi méltósághoz, valamint gondoskodáshoz és védelemhez fűződő jogával összefüggő visszásság közvetlen veszélyét állapította meg - olvasható a közleményben. A vizsgálat igazolta, hogy a gyermekotthonban öt munkatársnak nincs meg az előírt képesítése, a fejlesztő pedagógusi munkakör betöltetlen, és négyen (köztük a vezető is) egy évnél rövidebb ideje dolgoznak az intézményben.

Székely László ombudsman megállapította, hogy a betöltetlen munkakörök, a nagy fluktuáció, a képesítések, valamint a speciális ellátási igényű gyermekekkel foglalkozáshoz szükséges felkészítés hiánya miatt a fokozott védelmet igénylő gyermekeknek "nem biztosított az állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátás". A biztos szerint a helyzet a gyerekek jogait veszélyezteti.

Azt írták: a kapott válasz alapján a szociális és gyámügyi osztály vezetője a vizsgálatát követően megtette a szükséges intézkedéseket. A biztos ezért - az intézkedésekkel egészében egyetértve - nem látta indokoltnak, hogy további ajánlást fogalmazzon meg.

Hozzátették: a szigetvári gyermekotthon vizsgálatánál is észlelt rendszerszintű aggályok miatt az ombudsman az emberi erőforrások miniszteréhez fordult. Kezdeményezte, hogy a miniszter a vonatkozó rendelet kiegészítésével biztosítsa, hogy a speciális csoportokban kizárólag olyan szakdolgozót alkalmazhassanak, aki részt vett speciális ellátási feladatokra felkészítő képzésen, illetve kötelezhessék a már foglalkoztatott munkatársakat ilyen továbbképzésre.

  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
OMBUDSMAN
SZÉKELY LÁSZLÓ