70 milliós bírság az FHB Jelzálogbanknak - Az MNB súlyos informatikai hiányosságok miatt bírságolt

2015.10.19. Jogi Fórum / MTI

Súlyos informatikai hiányosságok miatt 70 millió forintos bírságot szabott ki az FHB Jelzálogbank Nyrt.-re a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A jegybank hétfői közleménye szerint az informatikai rendszer biztonsági kockázatelemzésével, az üzletmenet-folytonossági és informatikai katasztrófa utáni helyreállítási tervekkel és a kritikus informatikai rendszerek üzletmenet folytonosságának biztosításával kapcsolatos - részben ismétlődő - problémákat tárt fel az MNB ellenőrzése a pénzintézetnél.

A nemzeti bank átfogó vizsgálatot végzett az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél, illetve leányvállalatainál, vagyis az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél, az FHB Ingatlanlízing Zrt.-nél és a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-nél. Ennek során a jegybank a 2013. december 31-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Problémát talált a jelzálogbanknál a jegybank emellett a halasztott adókövetelés kimutatása és elszámolása, a hitelkockázati tőkekövetelmény számítása, a számviteli előírásoknak való megfelelés, az értékvesztés elszámolási gyakorlat, a fedezetértékelés, a közvetítők bejelentésére vonatkozó előírások betartása, illetve az adatszolgáltatás terén is.

Az MNB kötelezte a bankot, hogy legkésőbb 2016. március 31-ig tegye meg a szükséges intézkedéseket az informatikai rendszerek teljes körű biztonságának és kockázatarányos védelmének megteremtésére. Ennek keretében a jelzálogbanknak olyan IT-infrastruktúrát is ki kell alakítania, amely a jogszabályokban előírtaknak megfelelően mindenkor képes szavatolni az üzletmenet folytonosságát - olvasható a közleményben.

A jelentős összegű, 70 millió forintos bírság kiszabását különösen indokolttá tette a jogsértések ismétlődése, tekintve, hogy számos hiányosság megszüntetésére már korábbi felügyeleti határozatok is kötelezték a hitelintézetet.

A csoportvizsgálat FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél egyebek közt a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok, a fedezetek értékelése és a hitelbiztosítéki érték meghatározása, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. esetében pedig a számlarend és számlatükör aktualizáltságának hiánya, a vásárolt követelések elszámolása, valamint az analitikus és főkönyvi nyilvántartások nem egyezősége kapcsán állapított meg problémákat. Ezek miatt a jegybank kötelezettségek teljesítését írta elő az érintett FHB-csoporttagoknak, de bírság kiszabását nem találta indokoltnak.

Az FHB Ingatlanlízing Zrt. vonatkozásában a jegybank felügyeleti határozati kötelezés nélkül zárta le a vizsgálatot.

  • kapcsolódó anyagok
MNB