Új jegybanki panaszkezelési ajánlás - A pénzügyi intézményeknek alkalmazniuk kell az ajánlást

2015.10.28. Jogi Fórum / MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) "haladéktalanul elvárja" a pénzügyi intézményektől, hogy alkalmazzák az október 21-én hatályba lépett, a panaszkezelési tevékenységet szabályozó jegybanki ajánlást - közölte az MNB.

Az MNB "alapvető elvárása", hogy a pénzügyi intézmények a jogszabályok betartásán túl olyan ügyfélközpontú, együttműködésen alapuló panaszkezelési eljárást alakítsanak ki, amely elősegíti a jogviták hatékony, átlátható kezelését, és a jövőbeni vitás helyzetek megelőzését.

A jegybank közleményében felidézi, hogy a Pénzügyi Stabilitási Tanács nemrégiben fogadta el a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról szóló jegybanki ajánlást, amelyről előzetesen szakmai konzultációt folytatott a pénzügyi piaci szereplők érdekképviseleteivel.

A Magyar Nemzeti Bank a közlemény szerint előremutatónak tartja például, ha a pénzügyi szervezetek az ügyfélpanaszok teljes körű kivizsgálása érdekében külön panaszkezelésért felelős szervezeti egységet jelölnek ki, és a panaszügyintézés során szakmailag felkészült, és kellő empátiával rendelkező munkatársakat alkalmaznak.

Követendő jó gyakorlat továbbá, ha az intézmények az MNB-nek a témára vonatkozó rendeletében meghatározott panaszkezelési szabályzatán túl rövid információs kiadványokkal és a fiókjaikban kihelyezett panaszkezelési formanyomtatványokkal is segítik az ügyfelek tájékozódását.     Ezenkívül az MNB elvárja, hogy a pénzügyi szervezetek az eljárás menetét az ügyfelek számára közérthető módon rögzítsék a panaszkezelési szabályzatban, továbbá az írásbeli megkeresésesekre - a jogszabályi határidő betartásán túl - érdemben, és szükségtelen késedelem nélkül válaszoljanak.

Alapvető fontosságú a jegybank szerint, hogy a pénzügyi szervezetek folyamatosan törekedjenek segítőkész szolgáltatói magatartásra a fogyasztóval létrejött jogviszonyt megelőzően, annak időszakában és megszűntét követően is. Hasonló módon működjenek együtt a meghatalmazottként eljárni kívánó személyekkel.

Fontos továbbá, hogy a pénzügyi intézmények a panaszokat, valamint az ahhoz kapcsolódóan bekért dokumentumokat magas szintű adatvédelmet biztosító és visszakereshető módon tartsák nyilván. Mindezek alapján konkrét elvárás, hogy a pénzügyi intézmények olyan nyilvántartást vezessenek, amely alkalmas a panaszok belső nyomon követésére, illetve azok okainak azonosítására. Elvárás az is, hogy az ismétlődő panaszok kezelése érdekében az intézmények elemezzék a panasztípusok kiváltó okait, és - a megoldást szolgáló döntések meghozatalát elősegítendő - a visszatérő problémákról a vezetőket rendszeresen tájékoztassák.

Az MNB az ajánlást a vonatkozó uniós iránymutatásoknak való megfelelés, továbbá a magyarországi jogszabályok egységes alkalmazása, és ahhoz kapcsolódó jó gyakorlatok érvényre juttatása céljából alkotta - olvasható a közleményben.

  • kapcsolódó anyagok
MNB