Mire kell ügyelni, ha ellenőrzik otthonunkban az órát? - Hiányzott a matrica a gázmérőről, 400.000 Ft megfizetésére szólították fel

2015.10.29. Jogi Fórum / Budapesti Békéltető Testület

Napi 13.000 Ft-os büntetés, mindezt egy teljes hónapra: 390.000 Ft-os kötbér megfizetésére szólította fel a gázszolgáltató azt a fogyasztót, aki korábban azt hitte, minden rendben van a mérővel. Később egy ellenőrzést követően derült csak ki, hiányzik a jogi zár az óráról. Ezt követően kézhez is kapta a felszólítást, hogy fizessen egy hónapon belül. A Budapesti Békéltető Testület előtt végül ajánlással zárult az ügy, a cég pedig azt önként teljesítve törölte a követelést. A vita ezzel megoldódott és a panaszosnak egy forintjába sem került.

Ugyanakkor az is látszik a beérkező kérelmekből, hogy sok fogyasztó még nincsen tisztában azzal, mire kell ügyelni, ha ellenőrzik a mérőórát. Pedig egy kis odafigyeléssel felesleges bosszúságoktól kímélhetik meg magukat.

Az előbbi példában a fogyasztó gondosan megőrzött minden papírt már attól kezdve, hogy szerződést kötött a céggel. Ezért is tudta ügyét sikerre vinni. Egy 2005-ös ellenőrzéskor készült műszaki adatlap árulkodott arról, hogy már akkor sem volt jogi zár az eredeti mérőórán. Ez után ugyanabban az évben mérőcserére is sor került sor, és az erről szóló, újabb megőrzött papír ismét nem tartalmazta azt, hogy a szükséges jogi zárat, illetve a szükséges matricát a cég elhelyezte volna az előírásoknak megfelelően. A fogyasztó úgy hitte, minden rendben van, viszont tíz évvel később, egy 2015 januári ellenőrzés során a szolgáltató már külön rögzítette a jegyzőkönyvben a mérőóra hiányosságát és csak akkor szerelte fel a két jogi zárat. Ezt követően kapta meg a felszólítást, amelyben szabálytalan vételezés miatt 390.000 Ft megfizetésére szólították fel.

 

Azonban a Budapesti Békéltető Testület előtti eljárásban a szolgáltató nem tudta bizonyítani azt, hogy a fogyasztó szerződést szegett, holott ezt igazolnia kellett volna. Eltért ugyanis a felek papírjainak a tartalma: csak a szolgáltatónál lévő iratokon szerepelt, hogy a jogi zárat még 2005 novemberében rendben felszerelte, viszont a fogyasztó példányán ez nem volt feltüntetve. A vállalkozás pedig semmi mással nem tudta igazolni, hogy tényleg az előírások szerint szerelte fel az órát, ezért pedig a követelése sem volt jogos.

Jó tanácsok a fogyasztók számára – mire kell ügyelni mérőóra-ellenőrzéskor?

 

A fenti esetben csak a fogyasztó gondos magatartásának volt köszönhető, hogy ügyét sikerre vitte. Több kérelem tanúskodik viszont arról, hogy a panaszosok nem járnak el körültekintően, de sokszor kiderül az is, hogy lehetőségeikkel sincsenek tisztában. Ezért a Budapesti Békéltető Testület összeállította azokat a jótanácsokat, amelyekre érdemes odafigyelni akkor, ha mérőóra ellenőrzésre kerül sor akár villamos energia-, akár földgáz szolgáltatás esetében.

 

1. Őrizzenek meg minden papírt a fogyasztók már az elejétől kezdve, ami a mérővel kapcsolatos! Ez később fontos bizonyíték a kezükben. A szolgáltató ugyanis csak akkor hivatkozhat az óra sérülésére és szabhat ki kötbért, ha azt még korábban azonosítható módon és sérülésmentes állapotban adta át. Az erről szóló iratokban fel kell tüntetni a plombák számát, azonosítóját és azt is, hogy sérülésmentesek.

 

2. Már az is szabálytalan vételezésnek minősül, ha nem jelentik be a fogyasztók a plomba sérülését! Ha tehát ezt tapasztalják, haladéktalanul jelezzék a cég felé. Gázóra esetében ezt a bejelentést legkésőbb két munkanapon belül kell megtenni.

 

3. Sose írják alá olvasatlanul az ellenőrzés eredményéről szóló jegyzőkönyvet! A fogyasztó írásos véleményét is tartalmazó papír vita esetén szintén lényeges irat. Bármi problémát tapasztalnak ezért akár az ellenőrzést vagy annak körülményeit illetően, tüntessék fel azt a dokumentumon, ez nem tagadható meg. Ide tartozik az is, ha magát az ellenőrzés eredményét vitatják, és persze a szolgáltató azon állítását, hogy hozzányúltak az órához.

 

4. Ne feledjék a fogyasztók: amennyiben az ellenőrzés során bármi gond van, úgy csak szigorú szabályok mentén kerülhet sor az óra leszerelésére! Előtte azt a cégnek le kell fényképeznie, és a mérő becsomagolása után arról szintén felvételt kell készítenie. A képeket pedig vagy ha videó készült, akkor az erről szóló felvételt később a fogyasztónak szükséges átadni vagy megküldeni.

 

5. Ha a szolgáltató szerint szabálytalan vételezés történt, akkor ezt neki is kell kétséget kizáróan bizonyítania! Amennyiben a fogyasztó ezt vitatja, éljen törvényes lehetőségével és ragaszkodjon hozzá, hogy a cég igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel vizsgáltassa meg az órát!

 

6. A fogyasztó köteles a mérő állapotát megóvni, de nem minden áron! Nem lehet kiszabni kötbért e kötelezettség megsértésére hivatkozva akkor, ha az érintett mérő például társasházi folyosón, közös pincében vagy más egyéb, nem a fogyasztó kizárólagos őrizetében lévő helyiségben volt.

 

7. Amennyiben a fogyasztó panaszát elutasították, vegye igénybe a Budapesti Békéltető Testület ingyenes, gyors eljárását a vita megoldása érdekében! Nem számít, hogy közüzemi vitáról, garanciáról vagy mobiltartozásról van szó: az ügyek jelentős részét sikerül megoldani a Testület előtt és ezzel elkerülhető a céggel való drága, hosszas pereskedés.


 

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK