Elfogadta az Országgyűlés a 2014-es zárszámadást - Az ÁSZ támogatta az Országgyűlés zárszámadáshoz kapcsolódó munkáját

2015.11. 3. Jogi Fórum / Állami Számvevőszék

113 igen szavazattal 60 nem ellenében jóváhagyta a Parlament a tavalyi évi központi költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást. Az Állami Számvevőszék ahogy minden évben, idén is folyamatosan támogatta az Országgyűlés munkáját: a törvényi előírásnak megfelelően ellenőrizte a 2014-es zárszámadást és ehhez kapcsolódóan a makrogazdasági folyamatokról szóló elemzést is készített. Az ÁSZ emellett egész évben rajta tartja a szemét a költségvetési folyamatokon, véleményezi a következő évi büdzsé tervezetét és rendszeresen készít elemzéseket, amelyekkel a Költségvetési Tanács munkáját támogatja.

Az Állami Számvevőszék az idén megújított módszertan alapján végezte el a 2014-es központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzését. A módszertan megújítására alapvetően két okból volt szükség: az eredményszemléletű számvitel rendszerének bevezetése, és a nemzetközi sztenderdek változása is indokolta a dokumentum kidolgozását. Az eddigiektől eltérő megközelítésű és tartalmú modell alkalmazásával idén először a zárszámadás ellenőrzése a központi alrendszer kiadásainak és bevételeinek 100%-át lefedte.


Az Állami Számvevőszék a törvényi előírások alapján évente köteles a megelőző évi központi költségvetés végrehajtását (zárszámadást) ellenőrizni. Az ÁSZ stratégiai céljai között szerepelt, hogy a zárszámadás ellenőrzésének hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása érdekében az eddigiektől eltérő megközelítésű, tartalmú és eljárású ellenőrzési modellt alakítson ki, és továbbra is támogassa az Országgyűlés munkáját a megalapozott döntés meghozatalában. Ezt a stratégiai célt teljesítve újította meg és tette közzé honlapján 2015 januárjában a zárszámadás ellenőrzésének új módszertanát.

A 2014-es központi költségvetés végrehajtásáról készített jelentést és a kapcsolódó makrogazdasági elemzést 2015. augusztus 31-én, sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra az ÁSZ. Jelentésében az ÁSZ megállapította, hogy a tavalyi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett adatok megbízhatóak. Az Országgyűlés október elején kezdte tárgyalni a törvényjavaslatot. A vita elején az ÁSZ elnöke expozéjában ismertette az ÁSZ megállapításait. 

A zárszámadás ellenőrzése mellett az ÁSZ egész évben kiemelt figyelmet fordít a költségvetésre: véleményezi a következő évi központi költségvetés tervezetét és időről időre elemzésekkel támogatja a „jó kormányzást”, valamint a Költségvetési Tanács munkáját. Egy szeptemberben publikált, több mint 100 ország részvételével lezajlott felmérés szerint magas színvonalon teszi ezt.


A 2016-os büdzsé tervezetéről szóló ÁSZ-vélemény május 22-én készült el. Az ÁSZ jelentései, költségvetési véleménye és elemzései mellett szakmai rendezvényeken, konferenciákon is megosztja tapasztalatait költségvetési témában.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK