Szelessav.net: új internetes oldal a tudatos fogyasztói döntésekért - Garantált és kínált internetsebesség – a FEOSZ közleménye

2015.11.26. Jogi Fórum / FEOSZ

Több olyan bejelentés érkezett a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez, amely szerint a fogyasztók nem mindig tudnak eligazodni a rendelkezésre álló internetcsomagok között, később pedig nem elégedettek a nyújtott szolgáltatással.

Csak új internet-előfizetést szeretett volna magának az a fogyasztó, akit a panasza szerint ugyanazon szolgáltató három különböző ügyfélszolgálata más és más árakról tájékoztatott a csomagokat illetően. Végül ennek eredménye az lett, hogy egy lassabb, mobilinternetet biztosító szolgáltatásra fizetett elő, amelynek gyorsasága pedig elmaradt az eredetileg tervezett vezetékes megoldásétól.

Ezek megelőzhetőek lennének a tudatos magatartással, amelyben a fogyasztók segítségére van a Nemzeti Média és Hírközlési Híróság által fejlesztett weboldal: a szelessav.net. Az oldalon független, szakmai mérések tájékoztatják a fogyasztót a különböző hírközlési szolgáltatók által nyújtott internetszolgáltatás le- és feltöltési sebességének mért, átlagolt értékéről. Akár utca, házszámra is lebontva. Ezeket az adatokat a fogyasztó minden szolgáltatóról egységesen, egy táblázatban tekintheti meg, amiket így könnyedén össze is tud hasonlítani, ezzel segítve a tudatos fogyasztói döntés meghozatalát. A honlap egyúttal mind a mobilinternet, mind pedig a vezetékes hálózatok átlagos sebességének megítélésében is segíti az előfizetőket.

Tesztelhetjük saját netkapcsolatunkat is!

Egyúttal az oldal abban is segítséget nyújt, hogy a fogyasztók leellenőrizzék saját internetkapcsolatukat. Így megbízható adatokat kaphatnak a saját hálózat le- és feltöltési sebességéről, amelyeket így könnyedén összehasonlíthatnak a hírközlési cég által előzetesen ígért adatokkal. Visszatérőek ugyanis a Szövetségnél azok a panaszok, amelyekben az internetszolgáltató nem tudja teljesíteni az előfizető által megrendelt csomagban kínált sávszélességet. Holott a kínált sávszélesség csupán az elméletben elérhető legnagyobb internetsebességet jelenti, és a garantált sávszélesség jelenti azt a legkisebb sebességet, amelynek teljesítését a szolgáltató minden esetben vállalja.

Fontos ezért, hogy mielőtt a fogyasztó megköti az előfizetést, figyeljen a szolgáltató által hirdetett kínált és garantált adatátviteli sebességre. A szolgáltatóknak ugyanis a reklámokban fel kell tüntetniük ezeket az adatokat. A kettő közötti különbség tehát az, hogy míg a kínált letöltési sebesség esetében egy elméletben elérhető maximumról beszélünk, addig a garantált sebesség a nyújtandó adatátviteli sebesség minimumát írja le.

Ezek jelentőségét jelzi annak a fogyasztónak a példája is, aki panasza szerint a korábbi csomag helyett másikra váltott, ami a korábbi 5 Mbit/s sebességű kapcsolat helyett 15 Mbit/s sávszélességű hozzáférést ígért. Mint kiderült, a fogyasztó nem érzékelt változást az otthoni használat mellett, és a csomagváltás ellenére a hírközlési szolgáltató továbbra is csak a garantált 5 Mbit/s-ot tudta biztosítani, de a kínált 15Mb/s-ot nem.

A szelessav.net oldal annak leellenőrzésében is segít, hogy a garantált sávszélességet eléri-e a fogyasztó internetkapcsolata. Ha a mérései alapján erre nem kerül sor, úgy az megalapozottá is teheti a kötbérigényét az internet lassúsága miatt.

A vezetékes internet mellett a honlapon elérhetőek a mobilinternettel összefüggő adatok is, így az ott lévő országos térkép segítségével akár utcára meg lehet mondani, hogy szolgáltatók szerinti bontásban milyen sebességű mobilinternet érhető el az átlagolt mérési adatok szerint. A szoftveres mérést az is segíti, hogy egy regisztráció után maguk a felhasználók is küldhetnek be adatokat a saját internetelérésükről, öt mérés után pedig lehetőség van mérődobozt kérni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól. A mérődoboz az igénybevevő otthonában végez a szoftveresnél pontosabb méréseket.

A fentiekkel a szelessav.net segíti a fogyasztókat a szolgáltatók közötti választásban az átlagolt mérési eredmények közlésével és ezzel ellenőrizni tudják a jelenlegi internet-szolgáltatásukat is és hogy a szolgáltató teljesíti-e a garantált szolgáltatást.

Emellett érdemes minden esetben figyelni a választásnál az előbb említett minimális, garantált sebességet, amit a hírközlési szolgáltató köteles nyújtani és a kínált sebességet, ami csupán egy ideális maximumot jelent. Utóbbit ugyanis valószínűleg sosem fogják elérni a fogyasztók az előfizetéssel.

  • kapcsolódó anyagok
INTERNET
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ