Szerződés felmondás az előfizetők részéről? - Az Európai Unió Bíróságának ítélete

2015.11.26. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az „egyetemes szolgáltatási irányelv” szerint az elektronikus hírközlési szolgáltatások előfizetőinek jogukban áll hátrányos következmények nélkül felmondani a szerződéseiket, ha értesítést kapnak a szerződési feltételek módosításairól.

A C-326/14. sz. ügyben hozott ítélet - Verein für Konsumenteninformation kontra A1 Telekom Austria AG

Nem kerül ugyanis sor a szerződési feltételek módosítására abban az esetben, ha az általános szerződési feltételek arra vonatkozó lehetőséget írnak elő, hogy a díjakat egy állami intézmény által megállapított objektív fogyasztói árindexre való hivatkozással emeljék.

Az Oberster Gerichtshof (legfelsőbb bíróság, Ausztria) egy osztrák fogyasztóvédelmi egyesület (Verein für Konsumenteninformation) és az A1 Telekom Austria osztrák távközlési szolgáltató között folyamatban lévő jogvitában jár el. Az egyesület szerint az A1 Telekom Austria a fogyasztókkal kötött szerződésekben jogellenes kikötésekkel élt. Az A1 Telekom Austria általános szerződési feltételei ugyanis azt tartalmazzák, hogy az előfizetők nem mondhatják fel a szerződésüket abban az esetben, amikor a díjakat az osztrák statisztikai hivatal (Statistik Österreich) által megállapított objektív fogyasztói árindex változásainak megfelelően kiigazítják.

Az Oberster Gerichtshof ebben az összefüggésben arra keres választ, hogy az ilyen díjkiigazítás az irányelv értelmében a szerződési feltételek módosításának minősül‑e, ami alapján igenlő válasz esetén az előfizetőknek joguk van a szerződésüket felmondani.

A Bíróság a hozott ítéletében nemmel válaszol erre a kérdésre.

A Bíróság szerint az uniós jogalkotó elismerte, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak jogos érdekük fűződhet ahhoz, hogy módosítsák a szolgáltatásaik árát és díjszabását.

A Bíróság ezenkívül megjegyzi, hogy az A1 Telekom Austria által alkalmazott általános szerződési feltételekben foglalt, vitatott kikötés azt írja elő, hogy a díjak kiigazítása egy állami intézmény által megállapított objektív fogyasztói árindex változásainak megfelelően történik.

A szerződésben ekképpen előírt díjkiigazítás, amely a közszférában kialakított döntésekből és mechanizmusokból eredő, egyértelmű, pontos és nyilvánosan hozzáférhető indexálási módszeren alapul, nem hozza a végfelhasználókat a szóban forgó kikötést tartalmazó általános szerződési feltételekben meghatározott tartalmú szerződéstől eltérő szerződéses helyzetbe.

Következésképpen a díjkiigazítás, amennyiben ilyen módon hajtják végre, nem minősíthető a szerződési feltételek az irányelv értelmében vett módosításának.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
TÁVKÖZLÉS
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA