Áfa megfizetést érintő jogvita az uniós bíróság előtt - Ítélethirdetés holnap a magyar ügyben

2015.12. 9. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A WebMindLicenses a Magyarország egyik leggazdagabb emberének számító Gattyán György érdekeltségébe tartozó Docler-csoport egyik tagja. Az üzletember 100%-os tulajdonában álló cég az erotikus szolgáltatásokat kínáló livejasmin.com weboldalhoz kapcsolódó know-how-t adott bérbe egy Lalib nevű portugál cégnek.

C-419/14 WebMindLicenses ügyben - Gattyán György és a NAV a livejasmin erotikus weboldalon kínált szolgáltatásokhoz kapcsolódó áfa megfizetését érintő jogvitája

A NAV egy vizsgálat során arra a következtetésre jutott, hogy a WebMindLicenses és a Lalib közötti licencszerződés célja a magyar adójogszabályok kijátszása volt, és hogy a know-how hasznosításához fűződő döntéseket ténylegesen továbbra is Gattyán György hozta meg. A NAV ezért hatalmas összegű adókülönbözet (társasági adó, áfa, innovációs járulék és kulturális járulék) és adóbírság megfizetésére kötelezte a WebMindLicenses-t.

A cég a magyar bíróságok előtt vitatja az adóhatóság határozatát, és az eljáró Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egy sor kérdést tett fel az Európai Bíróságnak. E kérdések egyrészről arra vonatkoznak, hogy az uniós áfa-irányelv, illetve az uniós alapszabadságok szempontjából hogyan kell megítélni a WebMindLicenses és a Labib közti licencszerződést.

A magyar bíróság másrészről azzal kapcsolatban vár iránymutatást, hogy az uniós jog megengedi-e (a héa- vagy áfa-irányelv), vagy éppen ellenkezőleg, kizárja (az Unió Alapjogi Chartája), hogy a magyar adóhatóság az eljárása és az adójogi következmények megállapítása során egy párhuzamosan futó büntetőeljárás keretében folytatott titkos adatgyűjtés során beszerzett adatokat használjon fel.

Az Európai Bíróságnak azt a kérdést is meg kell válaszolnia, hogy a magyar adóhatóságnak a WebMindLicenses adókötelezettségének megállapítása céljából kapcsolatba kellett volna-e lépnie a portugál adóhatósággal, tekintettel arra, hogy a cég a portugál jog szerinti adókötelezettségének eleget tett, illetve, hogy mi a következménye a portugál társhatóság megkeresése elmulasztásának.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
ÁFA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA