Uniós mezőgazdasági támogatásoktól való elesés - A belvízhelyzet miatti kései vetés miatt nem tudott igazolást csatolni

2015.12.15.

Egy gazdálkodó kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű és veszélyeztetett, ritka szántóföldi növényfajtákat (fehérvirágú somkóró és svédhere) kívánt uniós mezőgazdasági támogatások
felhasználásával termeszteni.

A C-330/14 Szemerey ügy

E célból támogatás iránti kérelmet nyújtott be a magyar hatóságokhoz, amelyhez azonban elmulasztotta csatolni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ritka növényfajtákra vonatkozó és az ilyen kérelmeknél szükségesen bemutatandó igazolását. A mulasztás indoka az volt, hogy ezen igazolás kiadásához szükséges az, hogy a hatóság meggyőződhessen arról, hogy az érintett növények termesztése ténylegesen megkezdődött, viszont a vetésre a belvízhelyzet miatt még nem kerülhetett sor. Mivel az igazolás benyújtására nyitva álló határidő lejártáig a gazdálkodó nem tudta elvetni a magokat, így igazolást sem kaphatott, ami miatt a támogatás iránti kérelmét a magyar hatóságok elutasították.

A gazdálkodó a támogatás elutasításáról szóló határozatot megtámadta a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt, amely azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy az uniós mezőgazdasági támogatások nyújtására vonatkozó szabályokkal összeegyeztethető-e a magyar hatóságok azon gyakorlata, amely szerint az igazolás hiányában minden további körülmény mérlegelése nélkül megtagadják a támogatás kifizetését.

Ítélethirdetés december 17-én. 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
MEZŐGAZDASÁG