Rózsay József: Budapest börtönügye (1879) - Börtönügyi ritkaság az orvos, természettudóstól

2016.01. 4. Jogi Fórum / Összefogás a Börtönügyért Egyesület

A tudományos akadémiai egykori tagjára születésének 200., halálának 130. évfordulója alkalmából emlékezünk. Egy igazi ritkasággal, az 1879-ben megjelent Budapest börtönügye című könyvének közzétételével tisztelgünk a börtönügyért is sokat fáradozó orvos, természettudós előtt.

muraközi Rózsay József

Született: Lakompak, 1815.03.15.
Elhunyt: Balatonfüred, 1885.05.20.
Fokozat típusa:  levelező tag: 1864
Szakma: orvos, természettudós

Életút

Az Országos Közegészségügyi Tanács tagja (1868-tól). A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek másodelnöke, titkára (1863–1885).

Életút méltatása


A magyarországi gerontológiai kutatások úttörőjeként elsőként foglalkozott az időskor élettani és kórélettani elváltozásaival. Értékes közegészségügyi tevékenysége is; Budapesten kezdeményezte, hogy a munkaképtelen, elaggott szegények állandó hajlékot, saját menházat nyerjenek. Ő volt az első zsidó származású magyar akadémikus, orvostörténészként a hagyományos középkori keleti (zsidó) orvoslás múltját is vizsgálta. Buzgón támogatta a magyar nyelvet és a zsidóság magyarországi asszimilációját. Lelkes zsidó hazafiakkal már 1843-ban megalapította az Izraelita Magyar Egyesületet és az Országos Magyar Izraelita Ösztöndíj Egyletet. Érdemeiért 1881-ben muraközi előnévvel magyar nemesi rangot kapott. Végrendeletében több részletben összesen 13 400 koronát hagyott az MTA-ra, 10 000 koronát a budapesti tudományegyetem orvosi karára és más orvosi intézményekre, ezen kívül még több mint 40 000 koronát osztott szét izraelita közintézmények és alapítványok számára.

A Budapest börtönügye című kiadvány itt olvasható
 

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS