Emlékezés Hacker Ervin egyetemi tanárra - A pszichiátria és büntetőjog kapcsolatát úttörőként vizsgáló jogászra

2016.01. 7. Jogi Fórum / Összefogás a Börtönügyért Egyesület

70 éve, 1945. december 27-én hunyt el Hacker Ervin jogász, egyetemi tanár. Írásaira, ezen belül börtönüggyel kapcsolatos tanulmányaira emlékezik az Összefogás a Börtönügyért Egyesület.

Életútjáról a Névpont.hu oldalon az alábbiak olvashatók:

„A pozsonyi királyi törvényszék joggyakornoka (1911–1914), a pozsonyi királyi ítélőtábla tanácsjegyzője (1914–1919), a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem magántanára (1919). Az összeomlás után az Eperjesről Miskolcra Menekült Jogakadémia, ill. a Miskolci Evangélikus Jogakadémia Büntetőjogi Tanszékének ny. r. tanára (1920–1942), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a büntetőjog ny. r. tanára (1942–1945).

Büntetőjoggal és segédtudományaival, egyesületi és szervezeti jogi kérdésekkel, kriminálpolitikával, a jogtudomány oktatásával foglalkozott. Magyarországon az elsők között vizsgálta a pszichiátria és a büntetőjog kapcsolatát, a magyarországi kriminológiai tudományok és büntetőjogi statisztikai kutatások úttörője. Alapvetően új eredményeket ért el a háborúk és a kriminalitás összefüggéseinek vizsgálata terén. Többször járt hosszabb külföldi tanulmányutakon: Angliában, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban és Svájcban a börtönintézmények működését tanulmányozta. Tanulmányútjairól általában német (ritkábban francia és angol) nyelvű dolgozatokban számolt be, amelyek közül kiemelkedik a svájci zürichi kantonról szóló, nemzetközi érdeklődést keltő kriminológia monográfiája (1939). Igen termékeny szerző volt, művei döntő többsége a Miskolci Jogakadémia gondozásában jelent meg. A vetítettképes jogi oktatás magyarországi bevezetője, több mint hatezer, oktatási célt szolgáló diapozitívot gyűjtött össze.”

Hacker Ervin tudományos munkásságáról a Bibliotheca Iuridica, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos kiadványsorozatának Magyar Jogtudósok című 2014-ben megjelent kötetében bővebben olvasható.

Az interneten börtönügyi írásait eddig csak a Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma közölte, az idei évtől viszont több könyvtár is közreműködik az életmű teljesebb bemutatásában. 

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS