Tauffer, Gedeon, Rózsay, Tóth, Moravcsik, Pap, Földvári, Göllner - Börtönügyi írások

2016.01.20. Jogi Fórum / Összefogás a Börtönügyért Egyesület

Visszatekintésünkben azokra a börtönügyi írásokra hívjuk fel olvasóink figyelmét, melyek az elmúlt negyedévben jelentek meg az ÖBE honlapján. A legtöbb írást Tauffer Emiltől közöltük, akire tavaly, születésének 170. évfordulója alkalmából emlékeztünk.

Könyv: 

Tauffer Emil: A szabadságvesztés-büntetés különféle nemeinek végrehajtása és a pénzbüntetés, tekintettel a magyar büntető törvényre s a legújabban kiadott m. kir. igazságügyministeri utasításokra (1880)

Moravcsik Ernő: A gyermekkorban levő bűntettesekről (1896)

Földvári József: A büntetés tana (1970)

Pap István: A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára (Kiadó: Réső Ensel Sándor) 1874

Gedeon Emil: A szabadságvesztés végrehajtásának reformkérdései és az ezekből folyó új büntetőrendszer (a munkarendszer) (1926)

Gedeon Emil: Állami Regie vagy gyárüzemmel kapcsolatos vállalati bérrendszer? (1921)

Tóth Lőrinc: Fegyházi tanulmányok. A rabmunka (1888)

Tóth Lőrinc: Emlékezések a nemzetközi börtönügyi congressusra Rómában 1885. (nov. 16-24)

Rózsay József: Budapest börtönügye (1879)

Folyóirat:


Tauffer Emil: A szamosújvári m. kir. orsz. fegyintézet (Magyar Igazságügy, 1876)

Tauffer Emil: A bécsi rendőri fogház s a weinhausi kényszerdologház Bécs mellett (Magyar Igazságügy, 1877)

Tauffer Emil: Javitóház Budapesten (Magyar Igazságügy, 1881)

Tauffer Emil: Az első magyar állami javító-intézet Aszódon (Magyar Igazságügy, 1882)

Tauffer Emil: A német börtönügyi tisztviselők egyletének közgyűlése (Magyar Igazságügy, 1883)

Jubileum a fegyházban. (Gedeon Emil évfordulója) (Közbiztonság, 1909)

Bizalom című folyóirat 1929-1944 (szerk: Göllner Mária)

Tauffer Emil: Tanulmányok a harmadik nemzetközi börtönügyi congressuson (Magyar Igazságügy, 1886)

Tauffer Emil: Rendszerkérdések a börtönreform körül (Jogtudományi Közlöny, 1891)

Tauffer Emil: A szamos-ujvári országos fogház (Vasárnapi újság, 1867)

Tauffer Emil: A börtönügy jelen állása Europában s néhány eszme hazánkról (Jogtudományi Közlöny, 1867)

Tauffer Emil, Csillagh László: Pestváros fogházai (Jogtudományi Közlöny, 1868)

Tauffer Könyvtár (Jogtudományi Közlöny, 1925)

Tauffer Emil: A szabadságvesztés-büntetések végrehajtása a büntető törvény életbeléptetése óta (Jogtudományi Közlöny, 1887)

 

Az írások megtekinthetők ITT!

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
JOGTÖRTÉNET