A más uniós tagállamban hozott büntetőítéletek elismerése - A főtanácsnok szerint ellentétes az uniós joggal a magyar szabályozás

2016.01.21. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Egy magyar férfit betöréses lopás miatt 4 év 6 hónap szabadságvesztés-büntetésre ítéltek Ausztriában, amely büntetését ott is kell letöltenie. Az osztrák bíróság a büntetőítéletet a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló kerethatározat, illetve az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról szóló határozat alapján megküldte Magyarországnak.

Yves Bot főtanácsnoknak a C-25/15. sz. Balogh ügyben ismertetett indítványa

A magyar jog szerint a külföldi büntetőítéletnek a hazai bűnügyi nyilvántartásba vételére csak az ítélet magyarországi elismerésével kerülhet sor, amihez viszont szükséges az ítélet magyar nyelvre történő lefordítása. Miután az osztrák bíróság ítélete német nyelvű, azt az elismerésre irányuló eljárás céljából le kell fordítani magyarra, amivel összefüggésben az említett eljárás lefolytatását végző Budapest Környéki Törvényszéknek az a kérdése merült fel, hogy a magyar államnak vagy az elítéltnek kell-e állnia az ítélet lefordításának költségeit.

A kihirdetett indítványában Yves Bot főtanácsnok (Franciaország) megállapítja, hogy az említett kerethatározatból, illetve határozatból az következik, hogy valamely külföldi ítéletnek a magyar bűnügyi nyilvántartásba vételére nem az elismerésre irányuló, a magyar jog szerinti eljárás keretében kell sort keríteni, hanem az ítéletre vonatkozó legfontosabb információknak közvetlenül az ítélethozatal szerinti tagállam által az ECRIS keretében történő továbbítása alapján. Főszabály szerint az ítélet továbbítása tehát nem szükséges, ugyanígy annak lefordítása sem, az ezzel ellentétes követelményeket felállító magyar szabályozás pedig nem egyeztethető össze az ECRIS működési mechanizmusával.

Mindezekből a főtanácsnok szerint az következik, hogy a jelen ügyben érintett elítélt nem kötelezhető a kérdéses osztrák büntetőítélet lefordításával kapcsolatban felmerülő költségek viselésére.

FONTOS: A főtanácsnok véleménye nem köti a Bíróságot. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. Az Európai Bíróság bírái most kezdik meg az ügyben a tanácskozást. Az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA