Százezres tandíjat bukhat a fogyasztó, ha figyelmetlen! - Ne hagyják magukat, ha felnőttképzési szerződésről van szó!

2016.01.22. Jogi Fórum / Budapesti Békéltető Testület

A fogyasztó azzal kereste meg a Budapesti Békéltető Testületet, hogy 166.500,- Ft-ot fizetett be egy képzésre, de az el sem indult, ezután pedig már a képzést szervező vállalkozást sem érte el. Hiába az előzetes egyeztetés a titkárságon, hiába az ígéretek, csak fut a pénze után.

Ebben az esetben a fogyasztó abban a szerencsés helyzetben volt, hogy egy részletes szerződést írt alá, amelyben rögzítették azt is, hogy amennyiben a kiválasztott kurzus nem indul el, úgy a teljes befizetett összeg visszajár neki. Papír szerint is visszajárt számára a pénz. Az iskola ezt, megkeresésére külön is leírta, és egy okiratban ígéretet tett arra, hogy megtéríti a kifizetett tandíjat: csak épp az erre kikötött határidő múlt el eredménytelenül. Aki pedig később kezdte el az intézkedést a jelentkezettek közül, már ezt az írásos ígéretet sem kapta meg.

Ezt követően a panaszos a Budapesti Békéltető Testülethez fordult. A képzési szerződés és az egyéb, az esettel kapcsolatban keletkezett és a fogyasztó által csatolt iratok fényében pedig az igénye megalapozottnak bizonyult. Ajánlás is született a fogyasztó által megfizetett 166.500,- Ft visszatérítésére a vita megoldása érdekében. Ha ezt a cég nem teljesíti, akkor vállalja azt a kockázatot, hogy nevét és az ügyet bárki megismerheti később az interneten. Ilyenkor ugyanis a Testület ezeket publikálja, a kérelmező adatai nélkül.

Egy másik esetben nyelviskolába iratkozott be a fogyasztó, és miután elkezdődött a kurzus, pár óra után beteg lett, és nem tudott tovább járni a csoportba. Ebben az esetben a nyelviskola bánatpénzt kért tőle, jogszerűen, de végül a Budapesti Békéltető Testület előtt méltányosan járt el az iskola az iskola ügyvezetője, és egyezséget kötöttek a felek. Így a fogyasztónak visszajáró 21.240,- Ft megfizetésén felül a nyelviskola azt is vállalta, felhasználhatóvá teszi a későbbiekre a bánatpénzként levont 21.000,- Ft-ot, vagyis azt egy későbbi tanfolyamra lehet fordítani.

A bánatpénz a felnőtt-oktatásban is létező fogalom. Itt akkor szokott felmerülni, ha a fogyasztó beiratkozik egy képzésre, az el is indul, de miután már részt vett órákon, valami miatt nem szeretné, vagy nem tudja befejezni a képzést. Ilyenkor a szerződését felmondja, vagyis megszünteti, aminek az a következménye, hogy a feleknek el kell számolniuk egymással, hiszen ha a fogyasztó 120 órát fizetett ki, de csak 50-en vett részt, akkor 70 óráért hiába fizetett.

Ugyanakkor a képzést szervező cég viszont vele is számolt korábban, amikor termet bérelt, fizeti a tanárt, tehát költségvonzata van annak, hogy számított a fogyasztóra, de az nem fejezi be a képzést. Ezt a költséget fedi le a bánatpénz, ennyivel kevesebbet kell visszaadni a fogyasztó részére.

Érdemes tudni viszont, a bánatpénznek az összege nem haladhatja meg a képzés díjának havi időarányos részét, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 20%-át.

Nagyon fontos az is, hogy a felnőttképzési szerződés csak írásban érvényes. Ne vegyenek részt tehát olyan képzésen a fogyasztók, amelyen nem kapják meg a szerződést papíron vagy más tartós adathordozón. Ennek az az előnye, hogy a szerződéskötéskor már pontosan ismerik azokat a feltételeket, amelyek végig a tanfolyam alatt érvényesek közöttük és a cég között.

A legfontosabb tudnivalók minden tanfolyammal kapcsolatban: annak elindulása-tervezett befejezése dátuma, az óraszám, az elérhető képesítés vagy tudásszint megjelölése, a vizsgák menete, és ezen felül is vannak még kötelező tartalmi elemei egy felnőttoktatási szerződésnek. Úgymint a képzést nyújtó vállalkozás adatai és azonosító száma. Ha ezek közül valamely információt a szerződés nem tartalmaz, semmisnek minősül.

A bosszúságok elkerülése érdekében ezért a Budapesti Békéltető Testület az alábbi jó tanácsokkal szolgál a fogyasztók részére:

  • Csak olyan képzési intézménybe jelentkezzenek, amiről saját maguknak vagy ismerősüknek van már tapasztalata, vagy alaposan utánajártak, és az internetes megjelenése alapján folyamatosan működik, és elindulnak a képzései.
  • A jogszabályi keretek között az egyes képzést vállaló társaságok egészen különböző rendelkezéseket is szerződésbe foglalhatnak, ezért érdeklődjenek előzetesen több iskolában a feltételekről. 
  • Ha más tájékoztatást kapnak szóban, mint ami a szerződésükben van, mindig az írott információt fogadják el valósnak, mert probléma esetén a vállalkozás arra fog hivatkozni. 
  • Ha már látják azt, hogy a tanfolyamon a továbbiakban nem fognak tudni részt venni, azt azonnal jelezzék, méghozzá úgy, hogy írásos nyoma legyen. Ennek hiányában a meg nem jelenésük egyszerű hiányzásnak számít, és nem ad alapot a tandíj visszatérítésére.
  • kapcsolódó anyagok
BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK