Negyedéves szemle börtönügyi írásokból - Többek között Angyal, Finkey és Dárdai írásai olvashatók

2016.07.12. Jogi Fórum / Összefogás a Börtönügyért Egyesület

Visszatekintésünkben azokra a börtönügyi írásokra hívjuk fel olvasóink figyelmét, melyek az elmúlt negyedévben jelentek meg az ÖBE honlapján. Ezen időszakban emlékeztünk meg Löw Tóbiásról is, aki 1844. június 5-én született Nagykanizsán és 1880. június 7-én hunyt el Budapesten.

Áttekintés: 2016. április 1. - 2016. június 30.

Könyv:

Lőw Tivadar: A magyar büntető törvénykönyv a büntettekről és vétségekről, 1878. évi V. t. cz. (versekbe szedte: Doktor Deodatus) (1884) 

Csatskó Imre: A büntetés-rendszerről általában, és különösen a halálbüntetésről Poroszországban (1869)

Lengyel Aurél: A javítóintézetekről (1899) 

A Pécsi Rabsegélyző Egylet évkönyve 1906-ról (1907)

Angyal Pál: A rabsegélyezés reformja (1907)

Folyóirat:

Baranyay Károly: Reformgondolataim a fiatalkorúak feletti bíráskodás köréből(Jogtudományi Közlöny, 1929)

Friedmann Bernát: Börtönügyi törvényhozás (Jogtudományi Közlöny, 1867)

Dárdai Sándor: A börtönrendszer kérdése a jogügyi bizottságban (Jogtudományi Közlöny, 1876)

Finkey Ferenc: Törvényjavaslat a munkakerülő csavargók és a közveszélyes hivatásos büntettesek elleni rendszabályokról (Jogtudományi Közlöny, 1913)

Friedmann Bernát: Börtönügyreform (Jogtudományi Közlöny – sorozat) (1867)

Tauffer Emil: Börtönügyünk kérdése az európai congressuson (Jogtudományi Közlöny – sorozat) (1872)

Gruber Lajos: A gyermekvédő egyesület (Jogtudományi Közlöny, 1889)

Jogtudományi Közlöny: Az erdélyi két országos fegyintézet (1868)

Bleuer Samu: A munkácsi országos fegyház (Jogtudományi Közlöny, 1891)

Jogtudományi Közlöny: Egy pillantás a jelenkori börtönrendszerekre (Finn-ből) (Fordította: Löw Tóbiás) (1867)

Jogtudományi Közlöny: Magyar Jogászegylet börtönügyi bizottsága (1892)

Jogtudományi Közlöny: Rabsegélyző egyletek (1890)

Jogtudományi Közlöny: Az északnyugoti Németország börtönegylete (1891)

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS