Adatmegőrzés a svéd és brit jogszabályokban - Összhangban az uniós joggal?

2016.07.18. Jogi Fórum / Európai Bíróság

A Bíróság 2014 áprilisában megsemmisítette az adatok megőrzéséről szóló uniós irányelvet, amely jogszabály a bűnözés elleni küzdelem keretében arra kötelezte az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, hogy őrizzék meg az adatforgalomra vonatkozó információkat, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó helymeghatározó adatokat, valamint az előfizető vagy a nyilvántartott felhasználó azonosításához szükséges adatokat.

Főtanácsnoki indítvány a C-203/15 Tele2 Sverige és a C-698/15 Davis és társai egyesített ügyekben

A Bíróság azzal indokolta a döntését, hogy az irányelv aránytalan mértékű beavatkozást enged meg a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való alapvető jogokba. 

Bár az alapjogokat sértő uniós szabályozást a Bíróság hatályon kívül helyezte, kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyságnak és Svédországnak az adatok megőrzésére vonatkozó nemzeti szabályozása nem tartalmaz-e olyan rendelkezéseket, amelyek miatt az uniós irányelv megsemmisítésre került.

Ezzel összefüggésben a Bíróságnak arról kell döntenie, hogy e nemzeti szabályozások összhangban vannak-e az uniós alapszerződésekkel, az Európai Unió Alapjogi Chartájával, valamint az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályokkal. 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA