Rendelkezik távhűtéssel a lakásában? - Távhűtéssel kapcsolatos panaszával tudja kihez fordulhat?

2016.07.19. Jogi Fórum / FEOSZ

2016. július 01-től lépett hatályba az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezéseinek módosítása. Új hatásköri szabályok kerültek bevezetésre a távhűtéses közszolgáltatással kapcsolatosan.

Eszerint a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a távhűtés mérésével, elszámolásával, a díjfizetéssel, a számlázással és a végső felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések végső felhasználóval szemben történő távhűtési szolgáltató általi megsértése esetén.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni azzal, hogy a végső felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Természetesen itt is él az a szabály, hogy a végső felhasználó csak akkor kezdeményezheti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását, ha igazolja, hogy eredménytelenül fordult panaszával a távhűtési szolgáltatóhoz.

De mi is az a távhűtés?

A távhűtés környezetbarát és innovatív klimatizálási technológiát testesít meg, hiszen az abszorpciós készülékekben hőt használnak hűtési célra, majd az így lehűtött hűtési célú víz – mint hőhordozó közeg –  ugyanúgy vezetékeken jut el a fogyasztókhoz, mint a távfűtés esetében.
Optimális esetben a távhűtés előállítására csakis hulladékhőt használnak fel; s ilyenkor – mivel kiiktatódik a kompresszorok villamosenergia-felhasználása – átlagosan 4-10-szer kisebb fosszilis energiahordozó-felhasználás érhető el; következésképpen a károsanyag-kibocsátás is jelentősen csökken.
A távhűtés előnyei:
• A távhűtés jelentős mértékben szerepet vállalhat a teljes épületekre kiterjedő klimatizálás környezetbarát módon történő megvalósításában.
• A távhűtés lényegesen kevesebb elektromos áramot használ fel, hiszen előállítása történhet hulladékhő felhasználásával is.
• Az abszorpciós klímaberendezések – a hagyományos klímaberendezésekkel ellentétben – nem használnak környezetre káros hűtőközeget.
• A távhűtés központosított rendszerének köszönhetően nincsen szükség az épület és a város képét romboló, kívül rögzített „klímadobozokra”.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM