Joghatóság a jogalap nélkül visszatartott kamatok megfizettetésére - Az Európai Unió Bíróságának ügyrendjéből

2016.07.22. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A Gazdasági Versenyhivatal a versenyszabályok megsértése miatt nagy összegű bírságot szabott ki az ausztriai székhelyű Siemens Aktiengesellschaft Österreich-hal szemben. Az osztrák cég a bírságot azonnal befizette, de annak jogosságát később a magyar bíróságok előtt vitatta, amelyek azt jogerős döntéssel jelentősen csökkentették is.

Ítélethirdetés a C-102/15 Siemens Aktiengesellschaft Österreich ügyben

A Gazdasági Versenyhivatal nemcsak a bírság nagy részét volt kénytelen visszafizetni a Siemensnek, hanem több tízmillió forint összegű kamat megfizetésére is köteles volt, mivel a bírság befizetése óta jogosulatlanul használta az osztrák cég pénzét.

Az ügyben később nem várt fordulat következett be, mivel a Kúria a jogerős döntés felülvizsgálatára irányuló eljárás keretében megállapította, hogy a Gazdasági Versenyhivatal által eredetileg kiszabott bírság összege megalapozott volt. E döntés következtében a Siemens ismét befizette a korábban visszakapott pénzt, azonban megtagadta a kapott kamatok visszatérítését. A Gazdasági Versenyhivatal most jogalap nélküli gazdagodásra hivatkozva a Fővárosi Ítélőtábla előtt e kamatok visszafizetését, továbbá a jogerős döntést követően visszatérített pénz használata után járó kamatok megfizetését követeli az osztrák cégtől.

A kamatok kérdésének vizsgálata előtt a Fővárosi Ítélőtáblának arról kell döntenie, hogy a magyar bíróságok a joghatóságról szóló uniós rendelet értelmében egyáltalán eljárhatnak-e az ügyben. A rendelet főszabálya szerint ugyanis az alperes székhelye szerinti tagállam – a jelen esetben Ausztria – bíróságai rendelkeznek joghatósággal, amely szabály alól azonban a rendelet kivételt engedélyez kártérítési és azzal egy tekintet alá eső ügyekben, biztosítva a károkozás helye szerinti tagállam bíróságainak joghatóságát.

A Fővárosi Ítélőtábla megkeresésére eljáró Európai Bíróságnak arra a kérdésre kell választ adnia, hogy a jogalap nélküli gazdagodás megtérítésére irányuló eljárások a kártérítési ügyekkel egy tekintet alá eső ügyeknek minősülnek-e, megalapozva a jelen esetben a magyar bíróságok joghatóságát.

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
GVH