Tauffer Emil: A Szerbiában életbe léptetendő fegyházrendszerről - A Jogtudományi Közlöny 1885. évi 29. számából

2016.07.25. Jogi Fórum / Összefogás a Börtönügyért Egyesület

A Jogtudományi Közlöny 1885. évi 29. számában a Szerbiában életbe léptetendő fegyházrendszerről olvashatjuk Tauffer Emil véleményét, kiegészítését.

- „A Szerbiában életbe léptetendő fegyházrendszerre vonatkozólag a következő sorokat vettük. Megemlítjük, hogy a szóban levő hirt a Bécsben megjelenő Gerlehtshalle czimü szaklapból meritette lapunk.


Lepoglava 11/VII. 85.

      Igen tisztelt Szerkesztő ur!

      Becses lapjának f. évi 28. számában, a «Különfélék» rovata alatt említtetik, hogy «a szerb skupstina egyhangulag megszavazta a kormány azon javaslatát, hogy Szerbiában a belga fegyházrendszer (a szigoru magánfogság rendszere) léptettessék életbe.» E közlemény tévedésen alapszik. A szerb király meghatalmazása folytán Marinkovich igazságügyminiszter azon inditványt terjeszté elé az utolsó skupstinának: «Hatalmazza fel a törvényhozó testület a kormányt, hogy a börtönügy reformjának keresztül vitelére ez ideig meggyüjtött egy millió dinárt (franc), egy nagy fegyintézet épitésének megkezdésére felhasználhassa, azon feltétellel, hogy az elfogadandó börtönrendszer tekintetében, szakértők tanácsa kikéressék.»  Ezen javaslat, egy hason értelmü resolutió alakjában, a folyó év ápril hó 27-én egyhangulag megszavaztatott. Csekély személyemet érte azon kitüntetés, hogy a szerb szakértők tanácskozasában leendő részvétel végett Szerbiába meghivattam. Három hetet töltöttem ezen dél-szláv királyság büntetőjogi s börtönügyi viszonyainak tanulmányozásával. Indokolt javaslatom alapján, a büntetések fokozatos végrehajtásának rendszere (az irlandi rendszer) fogadtatott el s az első nagy fegyintézet az általam készített tervek szerint építtetik. Mindezekhez a szerb király Ő Felségének beleegyezése is kinyeretett. Fogadja tekintetes szerkesztő ur őszinte tiszteletem nyilvánitását, melylyel vagyok kész szolgája.

TAUFFER EMIL,

a horvát közp. fegyint. igazgatója.”

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS