Egyre többen az ÁSZ integritás felmérésében - Az Állami Számvevőszék legfrissebb státuszjelentése

2016.08.31. Jogi Fórum / ÁSZ

Az előző évnél 17,4 %-kal magasabb a válaszadói részvétel az Állami Számvevőszék 2016. évi Integritás-felmérésében, 3002 intézmény küldött vissza értékelhető kérdőívet az ÁSZ számára - derül ki az ÁSZ legfrissebb státuszjelentéséből. Az ÁSZ idén hatodik alkalommal méri fel a magyar közszféra korrupció kockázatait és térképezi fel az intézmények korrupcióval szembeni védettségét. Az adatok elemzése alapján az ÁSZ összefoglaló tanulmányt és ágazati értékeléseket is készít.

Az ÁSZ legújabb státuszjelentése a 2016. évi Integritás felmérés előzetes részvételi adatait, valamint a 2016. júliusában lefolytatott "€žKorrupciós kockázatok feltérképezése - integritás alapú kultúra terjesztése" című pályázathoz kapcsolódó utánkövetéses helyszíni ellenőrzés eredményét ismerteti. A 2016. évi Integritás felméréshez kapcsolódó adatokat az adatfeldolgozási szakaszt követően gyűjtötték le a jelentés készítői.

Válaszadó intézmények száma

Az ÁSZ összesen 7144 költségvetési szervezetet kért fel önkéntes adatszolgáltatásra a 2016. évi Integritás felmérésben keretében. Ebből 2527 szervezet töltötte ki helyesen és küldte vissza a kérdőívet. Emellett további 475 intézmény is részt vett a felmérésben annak ellenére, hogy közvetlenül nem kapott felkérést az adatszolgáltatásra. Az előzetes értékelés szerint összesen 3002 intézmény töltötte ki helyesen az Integritás kérdőívet és küldte vissza az ÁSZ számára.

A 2015. évi adatfelvételben összesen 2557 intézmény vett részt. A 2016. évi válaszadói létszám 17,4 százalékkal haladja meg a 2015. évi adatot (lásd 1. számú diagram), miközben a válaszadásra felkért intézmények száma csupán 1,9 százalékkal emelkedett a két adatfelvételi év viszonylatában.

Az adatszolgáltató intézmények számának emelkedését elősegítő tényezők

A két adatfelvételi év viszonylatában (2015, 2016) az válaszadói létszám emelkedését több tényező is elősegítette. Ezek a következők:

I. Az adatfelvétel előkészítő szakaszához kapcsolódó tényezők:

1. Elvégezték az ÁSZ munkatársai a felmérés alapját képező intézményi kör teljes felülvizsgálatát és megújítását a Magyar Államkincstár 2015. 12. 31-én érvényes törzskönyvi nyilvántartásának megfelelően. A kialakított új adatbázisba csak működő intézményeket rögzítettek.

2. Az adatszolgáltatásra felkérendő intézmények körének kialakításakor figyelembe vették a korábbi évek Integritás Támogatók Körébe tartozó intézményeket is, ezzel biztosították a jelenlegi és a korábbi felmérési eredmények között összehasonlíthatóságot.

3. Több mint 100 intézménnyel növelték a válaszadásra felkért intézmények számát a kulturális és a szociális ellátó intézmények körében annak érdekében, hogy növeljék az említett két intézménycsoportban az önkéntes adatszolgáltatók számát.

4. A helyi önkormányzati adatszolgáltatókra tekintettel továbbfejlesztették a 2016. évi kérdőívet olyan eszközökkel, amelyek segítik az önkormányzatokat és azok intézményeit a kérdőív kitöltésében.

II. Az adatfelvétel végrehajtási szakaszát érintő tényezők:

5. Sikerült emelni az adatszolgáltató intézmények számát a helyi önkormányzatok, a kormányzati szervek, a rend- és honvédelem szervei, a bölcsődék és óvodák, valamint a szociális ellátó intézmények esetében.

6. A helyi önkormányzatok körében több, mint 200 intézménnyel növekedett az adatszolgáltatók száma.

7. A kormányzati szervek körében most első ízben minden minisztérium kitöltötte a kérdőívet, így teljes képet alkothat az ÁSZ a legfelsőbb végrehajtó szint intézményeit jellemző korrupciós kockázatokról és az azok kezelésre kiépült kontrollok szintjéről.

8. Az előző, 2015. évi felméréshez hasonlóan minden megyei kormányhivatal és független államhatalmi szerv részt vesz az idei felmérésben. A korábbi felmérések eredményeinek figyelembe vételével együtt ez lehetőséget ad arra, hogy az említett intézmények korrupciós kockázatai szintjének és kontrolljai kiépítettségének alakulását vizsgálja az ÁSZ.

9. Emelkedett azon települési helyi önkormányzatok száma, amelyek kiemelten kezelik az integritás témakörét. Számos olyan település van, ahol nem csak a helyi önkormányzat és/vagy a polgármesteri hivatal vett részt az adatfelvételben, hanem az önkormányzathoz tartozó intézmények is (pl.: szociális, gyermek nevelési és gondozási intézmények, egészségügyi intézmények).

10. A 2016. évi felmérés során a válaszadó intézmények 86,2 százaléka jelezte csatlakozási szándékát az Integritás Támogatók Köréhez és ezzel vállalta, hogy a rész vesznek a 2017. évi adatfelvételben is.

A Projekttel összefüggő egyéb feladatok elvégzése

Az Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "€žKorrupciós kockázatok feltérképezése - integritás alapú kultúra terjesztése" című pályázathoz kapcsolódóan utánkövetéses helyszíni ellenőrzést végzett 2016. július 19-21. között a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya.

A helyszíni ellenőrzés megállapításairól készült jegyzőkönyv szerint a projekt dokumentumok az ellenőrzés során teljes körűen rendelkezésre álltak, az iratmegőrzési kötelezettségének az ÁSZ eleget tett. A Projekt Fenntartási Jelentések benyújtásra kerültek, az abban lévő adatok a valóságnak megfelelnek és a Támogatási Szerződésben foglaltakkal összhangban vannak.

Dr. Németh Erzsébet - Vasváriné Molnár Judit - Szabó Zoltán Gyula

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK