Új csoportvezető a Gyulai Törvényszéki Végrehajtói Iroda élén - Dr. Borombós Árpád kinevezése határozatlan időre szól

2016.09. 2. Jogi Fórum / Gyulai Törvényszék

dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke 2016. szeptember 1-jétől dr. Borombós Árpádot nevezte ki a Gyulai Törvényszéki Végrehajtói Iroda csoportvezetőjévé. A kinevezése határozatlan időre szól.

Dr. Borombós Árpád 2002-ben vette át jogi egyetemi diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2003 szeptemberétől a Gyulai Városi Bíróságon kezdett bírósági fogalmazóként dolgozni. A jogi szakvizsga letételét követően bírósági titkárként folytatta pályafutását a Gyulai Városi Bíróságon. A bírósági titkári időszak alatt valamennyi lehetséges területen dolgozott, de ezek közül kiemelkedik a végrehajtási ügyek intézésében szerzett szakmai gyakorlata, és tapasztalata. 2015. március 1-jétől a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra került, azonban párhuzamosan - kirendelés útján - a Gyulai Járásbíróságon végrehajtási ügyeket is intézett. 2016 júniusában a Szegedi Tudományegyetemen jogász-közgazdász végzettséget szerzett. Bírósági közvetítőként is eljárt az ehhez szükséges képzések elvégzését követően, továbbá oktatói tevékenységet is folytatott. Rendszeresen közreműködik az országos bírósági programokban, így például a Nyitott Bíróság rendezvényeinek lebonyolításában. Szakmai jártasságának elmélyítése érdekében a kötelező képzéseken túl számos egyéb képzésen is részt vett, melyek között hazai és nemzetközi képzések egyaránt megtalálhatóak.

Az újonnan kinevezett csoportvezető a törvényszéki végrehajtói iroda élén áll, melyről érdemes megemlíteni, hogy az itt dolgozó törvényszéki végrehajtók nem azonosak az önálló bírósági végrehajtókkal. Ez utóbbiak nem a bírósági szervezetrendszer részei. A törvényszéki végrehajtók számos esetben eljárnak, így például akkor, ha a behajtandó követelés bíróság által előlegezett gyermektartásdíj, polgári ügyekben állam által előlegezett költség, vagy olyan, ami egyéb jogcímen a bíróságot illeti meg. Emellett feladatukat képezi a végrehajtás büntetőügyben kiszabott pénzbüntetés, bűnügyi költség,vagyonelkobzás esetén.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG