Egyszerűsödik a bankszámla váltás 2016. október 29-től - Könnyebb és gyorsabb lesz bankot váltani

2016.09. 7. Jogi Fórum / FEOSZ

2016. október 29-től egyszerűsödik a fizetési számla váltása a fogyasztók részére. Így könnyebb és gyorsabb lesz bankot váltani. Aki eddig a hosszadalmas, bonyolult eljárás miatt nem nézett körbe más pénzügyi szolgáltatók ajánlatai között, annak érdemes lesz érdeklődnie, hiszen nagy különbségek vannak a számlacsomagok díjai között.

Eddig is létezett egy ún. egyablakos rendszer, de az egyszerűsített bankváltási eljárás abban az esetben volt lehetséges, ha a választott és a jelenlegi bank is csatlakozott a Magyar Bankszövetség elnökségének bankváltási eljárásáról szóló ajánlásához. Most viszont jogszabály rögzíti a bankváltási eljárás feltételeit, határidejét. Így az eddigi tapasztalatok szerinti minimum 30 munkanapos határidő is rövidülni fog.

Mikor kell alkalmazni ezeket a szabályokat?


Magyarországon nyitott vagy vezetett fizetési számla váltás esetén, ha a  számlaváltással érintett fizetési számlákat azonos pénznemben vezetik és az  érintett fizetési számlák legalább lehetővé teszik a készpénz befizetését a fizetési számlára, valamint készpénz kifizetését, és fizetési számlák közötti fizetés keretében átutalás teljesítése, valamint jóváírása. 

Kinél kell kezdeményezni a számlaváltás?


A  számlaváltást a  fizetésiszámla-tulajdonos fogyasztónak számlaváltási meghatalmazással kell kezdeményeznie az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál írásban, magyar nyelven vagy a fogyasztóval történt megállapodás alapján kikötött más nyelven. Fontos, hogy ha a  fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a  számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást adhatnak.

Mire terjedhet ki a meghatalmazás?


A fogyasztó döntésén múlik, adható olyan meghatalmazás mellyel az új szolgáltató intéz mindent a fogyasztó helyett, beleértve az ismétlődő átutalások, rendszeres átutalási megbízások, beszedési megbízások kezelését, a régi fizetési számla felmondását is. Azonban dönthet úgy is a fogyasztó, hogy maga kívánja értesíteni az átutalások fizető feleinek, illetve a beszedések kedvezményezettjeinek az értesítését, valamint egyenlőre nem kívánja felmondani a régi szerződést, és majd azt is maga fogja intézni.  

Mi a folyamat?


A számlaváltási meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül az  új pénzforgalmi szolgáltató felkéri a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a  következő műveletek elvégzésére:
- a  számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások adatainak átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak,
- a  megelőző 13 hónapban a  fogyasztó fizetési számlájára beérkező rendszeres átutalásokra és a  beszedők által kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra vonatkozó adatok átadása az  új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak,
- ha a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a  központi átirányítási szolgáltatás nem biztosít automatikus átirányítást, akkor a beszedési megbízások teljesítésének és a beérkező átutalások jóváírásának leállítása,
- a rendszeres átutalási megbízások törlése,
- a fogyasztó által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének átutalása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számlára,
- a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla lezárása a  fogyasztó által meghatározott munkanapon.

A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató az  új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató felkérésének kézhezvételét követően a meghatározott adatokat öt munkanapon belül megküldi az  új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak, és elvégzi a többi kért műveletet is. Bizonyítható módon haladéktalanul tájékoztatni kell arról a  fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei akadályozzák fizetési számlájának megszüntetését.

Ezt követően az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a korábbi pénzforgalmi szolgáltatótól a  kért adatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül a  számlaváltási meghatalmazásban meghatározott módon:
- rögzíti és a  számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal teljesíti a  fogyasztó által megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat; 
- megteszi az  előkészületeket a  beszedési megbízásoknak a  beszedési felhatalmazásokban megjelölt naptól kezdődő teljesítésére; 
- a fogyasztó fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatja a fogyasztónak az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról; 
- a  beszedőket tájékoztatja az  új fizetési számláról és megjelöli azt az  időpontot, amelytől kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíti.

Milyen díjak számíthatók fel?


A  számlaváltással összefüggésben számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók kizárólag a tényleges ráfordításaikkal arányos, ésszerű díjat állapíthatnak meg. Az adatszolgáltatásért azonban a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató sem a fogyasztónak, sem pedig az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem számíthat fel díjat vagy költséget.

Mi történik, ha a pénzügyi szolgáltatók nem megfelelően teljesítik a kötelezettségeiket?
Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a fenti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, és ezzel a  fogyasztónak kárt okoz, köteles a  fogyasztó pénzügyi veszteségét – ideértve a  díj- és kamatveszteségeit is – haladéktalanul megtéríteni.

  • kapcsolódó anyagok
BANK