Hogyan gazdálkodott Magyarország a szén-dioxid kvótákkal? - Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

2016.09.29. Jogi Fórum / Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék befejezte a szén-dioxid kvótákkal való gazdálkodás ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a gazdálkodásban érintett, ellenőrzött szervezetek szabályozottsága megfelelt a jogszabályoknak. A jóváhagyott kibocsátási egységekkel történő szabályszerű gazdálkodás elérte célját, mert csökkent a szén-dioxid kibocsátás, továbbá az értékesített kvóták bevételeinek felhasználása is klímapolitikai célokat szolgált. Ugyanakkor az ellenőrzött szervezetek a pályáztatási folyamatban igen, de a szén-dioxid kvótákkal való gazdálkodás teljes folyamatára vonatkozóan nem alakítottak ki gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelményeket.

A fenntartható fejlődés az emberek életminőségének hosszú távú és tartós megőrzését, javítását célozza, ami magában foglalja a környezet minőségét és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást is. Az Országgyűlés 2013 márciusában döntött a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról, amelyet az Állami Számvevőszék is irányadónak tekint és küldetésének tekinti, hogy ellenőrzéseivel, illetve tanácsadó tevékenységével hozzájáruljon a környezetvédelmi célok eléréséhez, így támogatva a fenntartható fejlődést.

A szén-dioxid kvótákkal való gazdálkodás ellenőrzése

A klímaváltozás minden embert érintő probléma, a téma jelentősége indokolta a szén-dioxid kvótákkal való gazdálkodás ellenőrzését. Elengedhetetlen stratégiai érdek továbbá a fenntartható gazdasági növekedés megvalósítása, a klímapolitikai vállalások teljesítését lehetővé tevő, munkahelyeket teremtő és megtartó, az innovációra és kutatásfejlesztésre építő nemzetgazdaság megteremtése. A szén-dioxid kvóták kereskedelmének rendszere 2014-ben és 2015-ben módosult, jogszabályi és szervezeti feladatváltozások történtek. Az ellenőrzés a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, az Országos Meteorológiai Szolgálat, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség feladatellátását értékelte a 2013. január 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a feladatellátásban érintett szervezetek tevékenységének szabályozottsága megfelelő volt, az követte a jogszabályokban bekövetkezett változásokat. A szén-dioxid kvótákkal való gazdálkodás kontrolljait kialakították és működtették, aminek eredményeként csökkent a klímaváltozást befolyásoló üvegházhatású gázok kibocsátásának összmennyisége, biztosítva ezzel a nemzetgazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdekek együttes érvényesülését. A szén-dioxid kvóta kereskedelemhez kapcsolódó intézményrendszert érintő átalakítások szabályszerűen megtörténtek. Az érintett tárcák és szervezetek között fennálló tájékoztatási kötelezettség azonban nem minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósult meg.

A jóváhagyott kibocsátási egységek kiosztása, visszaadása és törlése, és az egyéb emisszió-kereskedelmi feladatatok ellátása, valamint a szén-dioxid kvóták értékesítése alapvetően szabályszerű volt. A szén-dioxid kvóták értékesítéséből származó bevételek felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, ugyanakkor nem használták ki teljes mértékben a pályáztatott forrásokat. A kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételi előirányzatokból támogatott beruházások összhangban voltak a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában megfogalmazott klímapolitikai célkitűzésekkel. Az ellenőrzött szervezetek a pályáztatási folyamatban igen, de a szén-dioxid kvótákkal való gazdálkodás teljes folyamatára vonatkozóan nem alakítottak ki gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelményeket.


Az ÁSZ a nemzetgazdasági miniszternek, a nemzeti fejlesztési miniszternek és a földművelésügyi miniszternek fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK