A közjegyzői hivatás gyakorlásának állampolgársági feltételhez kötése - Az Európai Unió Bíróságának ügyrendjéből

2016.09.29. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az uniós jog értelmében a tagállamok saját állampolgáraiknak tarthatják fenn azon tevékenységek gyakorlását, amelyek – akár csak időlegesen is – részt vesznek a közhatalom gyakorlásában.

Tárgyalás a C-392/15 Bizottság kontra Magyarország ügyben

Egy 2011. májusi ítéletében a Bíróság már elmarasztalta Belgiumot, Franciaországot, Luxembourgot, Ausztriát, Németországot és Görögországot a közjegyzői hivatás saját állampolgáraik számára történő fenntartása miatt, miután úgy ítélte meg, hogy e tagállamokban a közjegyzők nem vesznek részt a közhatalom gyakorlásában. Ugyanezen év decemberében Hollandia vonatkozásában is megállapította a Bíróság az uniós jog szabályainak a közjegyzők letelepedése tekintetében történő megsértését.

A mostani ügyben Magyarország ellen nyújtott be a Bizottság keresetet a Bírósághoz a közjegyzői hivatás gyakorlásának állampolgársági feltételhez kötése miatt.

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA