A legfrissebb Ab-döntések - Három ügyben hirdet határozatot az Alkotmánybíróság kedden

2016.10.16. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2016. október 18-án, kedden 11 óra 30 perckor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki három határozatát. A nyilvános ülésen az Alkotmánybíróság két olyan alkotmányjogi panasz tárgyában hirdet határozatot, amelyek rendőr képmásának nyilvánossága ügyében hozott bírói ítélet alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányultak. Szintén nyilvánosan hirdeti ki az Alkotmánybíróság a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény földbizottság állásfoglalásával kapcsolatos rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés tárgyában hozott határozatát.

A rendőr képmásának nyilvánosságra hozatalával kapcsolatosan két ügyben hirdet határozatot az Alkotmánybíróság.

Az indítványozó médiaszolgáltató a Fővárosi Törvényszék 56.Pf.632.194/2015/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte a testülettől. Álláspontja szerint a támadott döntések azért sértik a szabad véleménynyilvánításhoz és a sajtószabadsághoz fűződő alapjogait, mert a bíróság döntésének meghozatala során nem vették figyelembe a 28/2014. (IX. 29.) AB határozatban foglaltakat. Az indítványozó álláspontja szerint – a bíróság döntésében foglaltakkal ellentétben – nem terhelte őt olyan kötelezettség, hogy az intézkedő rendőr hozzájárulását kérje a képmása közzétételéhez.

A másik ügyben az indítványozó hírportál a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.186/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. A portál nyilvánosságra hozta egy közfeladatot ellátó rendőr képmását, aki polgári jogi pert indított a hírportál ellen. A bíróság az ítéletben megállapította, hogy a hírportál megsértette a rendőr képmása védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a képgalériájában a hozzájárulása nélkül közölte a képmását tartalmazó fényképet. Az indítványozó véleménye szerint a Fővárosi Ítélőtábla alaptörvény-ellenes módon állapította meg a panaszos által elkövetett jogsértés tényét, az ítélet a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a sajtó szabadságát sérti.

A harmadik ügyben a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés alapján hozott határozatát hirdeti ki az Alkotmánybíróság. Az ügyben a helyi földbizottság állásfoglalásán alapuló képviselő-testületi döntéssel kapcsolatos közlési kötelezettségre vonatkozó szabályok alaptörvény-ellenességét vizsgálta az Alkotmánybíróság.

Az Alkotmánybíróság a fenti ügyekben hozott határozatait a 2016. október 18-i, 11 óra 30 perckor kezdődő nyilvános ülésén hirdeti ki. A nyilvános hirdetés helyszíne az Alkotmánybíróság székháza (1015 Budapest, Donáti utca 35-45.). A kötelező biztonsági ellenőrzésre tekintettel a nyilvános hirdetésre javasolt fél órával korábban érkezni. A részvételhez előzetes regisztrációra nincs szükség. A nyilvános hirdetés előreláthatólag kb. 13 óráig fog tartani.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG