Lezárult a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2016.10.21. Jogi Fórum / MTI

Hiányos volt a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozása 2011 és 2014 között, a társaság vagyonnyilvántartása ugyanakkor megfelelt a jogszabályi követelményeknek - közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ), miután közzétette a társaság ellenőrzéséről készült jelentést.

Az ÁSZ közleményében azt írta: az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a tulajdonosi jogokat összességében szabályszerűen gyakorolta, továbbá szabályszerűen alakította ki a vagyonnal való gazdálkodás feltételeit.
    

Hozzátették, hogy a kft. önköltségszámítási gyakorlata biztosította a szolgáltatások díjának átláthatóságát, de az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzattal a társaság nem rendelkezett. 
    

Az ÁSZ a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteni.
    

Megállapították, hogy az OMSZ meghatározta az állami vagyon értékének megőrzéséhez, gyarapításához és a felelős gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, megfelelően szabályozta a tulajdonosi joggyakorlás kereteit, annak gyakorlása szabályszerűen történt. A mentőszolgálat, illetve a Légimentő NKft. vagyonváltozást eredményező döntéseinek előkészítése, megalapozása és végrehajtása megfelelt a jogszabályoknak és a belső előírásoknak. A társaság a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét szabályszerűen teljesítette, a vagyongazdálkodását illetően kialakította és a szabályozás szerint működtette az információs rendszert.
    

Az ÁSZ közölte, a társaság a bevételeit szabályszerűen számolta el, de a költségek, ráfordítások elszámolása nem teljes körűen felelt meg az előírásoknak. A társaság az állagmegóvási, karbantartási kötelezettségét teljesítette.
    

Az ellenőrzés továbbá megállapította, hogy a kft. nem készítette el a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot. Emellett nem teljesítette elektronikus közzétételi kötelezettségét.
    

A társaság 2009. július 1-jétől működik a jelenlegi formában, jogelődjét a magyar állam képviseletében az Országos Mentőszolgálat alapította 2005-ben. Feladata közhasznú tevékenységként légi mentési, betegszállítási feladatok ellátása Magyarország területén hét bázisról (Budaörs, Balatonfüred, Debrecen, Miskolc, Pécs, Sármellék, Szentes). A foglalkoztatottak száma 2014-ben 79 volt.
    

2014-ben a Légimentő NKft. központi költségvetésből származó, közhasznú célra kapott támogatása mintegy 2,5 milliárd forint, eszközvagyona pedig 712,8 millió forint volt. Az ellenőrzött időszakban az eszközállomány - különösen a bankbetétek miatt - nőtt, a kötelezettségállomány a szállítói tartozások miatt emelkedett, a saját tőke összege a veszteséges gazdálkodás következtében csökkent, ezt tulajdonosi tőkeemeléssel kellett ellensúlyozni. 
    

A társaság 2011-2013-ban veszteséges volt, 2014-ben a mérleg szerinti eredménye 4,8 millió forintot tett ki, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK