Négyszeres túljelentkezés a bírósági fogalmazói felvételi eljárás során - Pályázati eredményekről

2016.12. 2. Jogi Fórum / OBH

Nagy sikerrel zárult az Országos Bírósági Hivatal második féléves fogalmazói felvételi eljárása. Egyre többen jelentkeznek bírósági fogalmazónak és jelentősen emelkedett a bírósági elnökök által felvehető pályázók száma is. Dr. Engel Izoldát, az OBH központi igazgatási feladatokkal megbízott bíróját kérdeztük a pályázat eredményeiről.

Mi a fogalmazói felvételi eljárás menete, fő lépései?

A fogalmazói felvételi eljárás három fő fordulóból áll, úgy is fogalmazhatunk, hogy egy három körös felvételi állásinterjúból álló kiválasztási rendszert alkalmazunk. A pályázóknak először a központilag szervezett írásbeli majd szóbeli versenyvizsgán kell eredményesen szerepelniük, végül pedig a bíróságonként helyi szinten - a kinevező bírósági elnök által - lebonyolított személyes meghallgatást követően dől el a sorsuk, itt mondják ki a végeredményt.

Ahhoz, hogy az állásra jelentkezők részt vehessenek ezen a három fordulón, legelső lépésként az aktuális pályázati kiírásnak megfelelően, a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot kell benyújtaniuk az OBH-hoz. 

Az aktuális pályázati kiírások közzététele az eddigi gyakorlatnak megfelelően az I. féléves időszakban január-február hónapban, míg a II. féléves időszakban június-július hónapban várható. 

A pályázatok kötelezően csatolandó mellékleteiről, illetve a felvételi eljárás részletes menetéről megújult honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk a jelentkezőket. 2016. II. félévében a korábbi időszakhoz képest jelentősen csökkent az érvénytelen pályázatok száma, ami azt mutatja, hogy jó úton indultunk el a pályázók teljeskörű tájékoztatását illetően. Ha valaki havonta ránéz a bíróságok honlapjára, biztosan nem tévesztheti el szem elől az aktuális pályázati kiírást.

Milyen eredményekkel zárult a fogalmazói felvételi eljárás? Hány fő pályázott, hányan tettek sikeres vizsgát? 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a megreformált felvételi eljárás debütálása során négyszeres túljelentkezést tapasztaltunk, tehát a korábbi időszakokhoz képest csaknem kétszer annyi jelentkező fordította figyelmét egy esetleges bírósági karrier irányába. A 122 pályázó közül 92 fő pályázatát tudtuk továbbítani a személyes meghallgatást végző bírósági elnököknek, mely a korábbi féléves adatokhoz képest szintén nagyon jó eredmény. Sikertelen írásbeli vagy szóbeli vizsgát 7 fő tett, a többiek időközben visszavonták pályázatukat, vagy nem jelentek meg a vizsgákon, ez az ún. „lemorzsolódási szám” is kedvezőbben alakult.

Összességében mely törvényszékekre érkezett a legtöbb pályázat? 

A legtöbb pályázat ezúttal is a Fővárosi Törvényszék által kiírt álláshelyekre érkezett. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy ez a törvényszék kérte a legtöbb, azaz 13 álláshely kiírását. Ha a jelentkezők számát összevetjük a kiírt álláshelyek számával megállapítható, hogy egy-két kivételtől eltekintve a legtöbb törvényszék legalább ugyanennyire népszerű. 

Célul tűztük ki, hogy a korábbi félévek adatait összesítve a jelentkezők számára szemléltessük, hogy hova, hányan jelentkeztek, illetve hova, milyen eredménnyel kerültek felvételre a pályázók, így megkönnyítendő a megpályázni kívánt álláshelyek kiválasztását.

Mennyire voltak felkészültek a pályázók? Milyen eredményekkel zárták a felvételi vizsgákat? 

A bírói hivatás egy egyedülállóan szép, folyamatos kihívásokkal teli hivatás. Mindes egyes ügy külön alapos felkészülést igényel, ugyanakkor a tárgyalóteremben mindig előfordulhatnak olyan körülmények, problémás helyzetek melyekre előre nem lehet felkészülni, azonban mégis nyomban dönteni kell. Ezekben az esetekben a bíró személyében rejlő készségek, képességek jelentik a garanciát arra, hogy a döntéseket időben, a kellő szakmai alapossággal hozza meg. 

Ezért változtattuk meg a fogalmazói felvételi eljárás szabályait is akként, hogy elsődlegesen a leendő fogalmazók meghatározott készségei, képességei meglétét, ezek fejleszthetőségét vizsgáljuk. A fogalmazói versenyvizsga nem egy második államvizsga, ilyen értelemben a pályázóknak a joganyagból felkészülniük nem feltétlenül kell, sokkal inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy az eddig megszerzett jogi tudásukat meghatározott szituációkban egyáltalán képesek-e, illetve hogyan képesek alkalmazni.

A 2016. II. félévi eredmények alapján azt tapasztaltuk, hogy amikor a pályázók képesek voltak elvonatkoztatni az ún. „vizsgadrukktól” és a feladatok megoldása során kreatívak voltak, saját véleményt alkottak, nagyon szép eredmények születtek. Csak csekély számban fordult elő, hogy a pályázó vizsgája sikertelen volt. A szerzett pontszámok alapján is nagyon kedvezőek az eredmények, nagyon felkészült, jó diplomákkal és széles körű nyelvismerettel, külföldi tapasztalatokkal rendelkező jelöltek közül válogathattak a kinevezők.

A téma kapcsán dr. Gyarmathy Judittal, az OBH elnökhelyettesével készített interjú hanganyaga itt elérhető.

Dr. Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettese továbbá a HVG Diploma különszámában nyilatkozott a bírói pályáról. Az interjú a lap 140. oldalán olvasható. 

A 2016. II. félévében lezárult fogalmazói versenyvizsgákról itt olvashat

A felvételi eljárásról és a fogalmazói karrierről bővebben a Magyar Igazságügyi Akadémia honlapján olvashat

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG