Ismét orvos-jogász kongresszus a Gyulai Törvényszéken - Igazságügyi orvostani, jogi kérdések szülészet és nőgyógyászat témakörben

2016.12. 5. Jogi Fórum / OBH

2016. november 26-án a Gyulai Törvényszék adott otthont a Magyar Nőorvos Társaság Délkelet-Magyarországi Szekció XXXVII. Kongresszusának második napján megrendezett programoknak.

A múlt évben megtartott „Polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi gyakorlatban” elnevezésű konferencia sikere alapján a szülészet és nőgyógyászat kapcsán felmerülő igazságügyi orvostani, illetve jogi kérdések  adták a szombati nap első szekciójának témáját.

A résztvevő orvosokat és jogászokat elsőként dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta a közös rendezvények fontosságát, melyek alapjául szolgálnak az orvos- és jogásztársadalom tagjai közötti párbeszédek kialakulásának és folytatásának, illetve hatékonyan szolgálják egymás nyelvének, dilemmáinak megértését. Ezt követően Prof. Dr. Bártfai György és Dr. Németh Gábor ünnepélyes köszöntője következett, akik szintén kifejezték elkötelezettségüket a hasonló, magas szakmai színvonalú rendezvények szükségessége és hasznossága mellett.

A jogi szekció első előadója Sztrungáné dr. Tóth Tünde, a Gyulai Törvényszék tanácselnöke volt, aki az „Egészségügyi szervezetek kártérítési felelőssége az új Ptk. tükrében” címmel tartotta meg lebilincselő előadását. Részletesen bemutatta a kártérítési felelősség jellemzőit, az új. Ptk vonatkozó szabályait és az ennek kapcsán körvonalazódó bírói joggyakorlatot. Ezt követően dr. Kocsár Szilárd, a Gyulai Törvényszék bírája az orvosi műhiba büntetőjogi vonatkozásait vázolta fel. Érdekes előadásában számos jogeseten, bírósági határozaton keresztül szemléltette a bírói gyakorlatot, segítette a törvényi tényállások értelmezését.

Ezután Prof. Dr. Papp Zoltán „Gondolatok és megfontolások a szülészet-nőgyógyászatot érintő kártérítési esetekben” című előadása következett, aki az orvosok és egészségügyi intézmények szempontjait mutatta be a kártérítési perekkel kapcsolatban. A szekció végén Prof. Dr. Tóth Zoltán a szülészeti ultrahangvizsgálatok jogi megítélésével összefüggő kérdésekre tért ki. A második szekcióban a Nőgyógyászat – Epileptológia szimpózium keretében hallgathattak előadásokat az érdeklődők.

A program végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy az elhangzottak rendkívül hasznosak voltak mind az orvosok, mind a jogászok számára, és a jövőben is szükség van közös konferenciák megszervezésére. A tavalyi évben megteremtett hagyomány második állomása volt a mostani kongresszus, mely 2017 áprilisában egy újabb orvos-jogász konferenciával fog folytatódni.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG