Országos szakmai konferencia a fogyasztóvédelemről - A Budapesti Békéltető Testület rendezvénye

2016.12. 5. Jogi Fórum / Budapesti Békéltető Testület

A Budapesti Békéltető Testület 2016. december 5-én országos szakmai konferenciát tart „Fogyasztóvédelem a gyakorlatban: békéltető testületi eljárás, fogyasztóvédelmi eljárás, bírósági gyakorlat „ címmel.

Az országos konferencia résztvevői betekinthetnek a fogyasztóvédelmi vitarendezés legfontosabb eredményeibe, megismerhetik annak tapasztalatait, elmondhatják a szakmai és gyakorlati állásfoglalásukat a különböző fogyasztói panaszokkal összefüggésben. Eszmét cserélhetnek annak érdekében, hogy még hatékonyabban működjön a békéltetés valamint a fogyasztóvédelem más szereplőivel szorosabbá váljon az együttműködés.

Magyarországon a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hívta életre a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületeket. A megyékben és a fővárosban látják el feladataikat 1999 óta. A fogyasztóvédelem elismert szereplői, gyors éshatékony vitarendezésükkel eleget tesznek az Európai Unió által megfogalmazott elvárásoknak is.

A békéltető testületi eljárás célja olyan egyezség létrehozása, amely mindkét félnek megfelelő, a fogyasztónak és a vállalkozásnak is. Az eljárás gyors, ingyenes!

A Budapesti Békéltető Testület és a megyeszékhelyeken működő testületek hasonló fogyasztói panaszokkal találkoznak, melynek megoldásában elengedhetetlen a közös eszmecsere és a közös célok kitűzése, az egyre több fogyasztói vita megoldása.

Fontos a megfelelő jogi környezet kialakítása is, így a Fogyasztóvédelmi törvény szükség szerinti módosítása, amire a konferencián javaslatok is elhangzanak majd. A feltételeken ugyanis van még mit javítani.

A testületek országosan 2015-ben több mint 11 000 fogyasztói kérelemről döntöttek. (Ebben az évben az ügyek számának a növekedése elérheti országos szinten a 15 százalékot is.) Az elmúlt 5 évben az ügyszám folyamatosan növekedett, így több mint 46 000 fogyasztói jogvita oldódott meg a testületek segítségével az elmúlt években. A növekvő számok azt igazolják, hogy egyre nagyobb szükség van a békéltető testületek munkájára.

Ugyanakkor rendkívüli módon megnőtt azon megkeresések száma is, ami kizárólag csak tanácsadásra, tájékoztatásra vonatkozott, és ezek száma nem jelentkezik a közel 50.000- es adatokban.

A békéltető testületek a fogyasztóvédelem megkerülhetetlen szereplőivé váltak.

Ahhoz hogy a testületek még hatékonyabban tudjanak dolgozni, fontos, hogy a fogyasztók és vállalkozások megismerjék a testületek munkáját, tudjanak arról, hogy fogyasztói panaszukkal a testületekhez tudnak fordulni.

A testületi eljárásokban nagyon sokféle típusú ügy megtalálható, így a kereskedelmi ügyektől -termékszavatosság, jótállás, termékbemutatók, internetes vásárlás - az utazási, a hírközlési, építőipari, parkolási, közüzemi egyéb szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos ügyekig. A beérkezett kérelmekben sokszor a kis összegű követeléstől a több milliós nagyságú igény is fellelhető és természetesen minden kérelem mögött a fogyasztó számára nagyon fontos ügy áll. A cél a felek számára jó egyezség létrehozása, tehát ilyen szempontból nincsen különbség az ügyek megítélése és érdemi megoldása között. A testületek által jóváhagyott egyezségek ugyanolyanok, mint egy jogerős ítélet, hiszen a felek jogvitáját lezárja és szükség esetén bírósági úton is kikényszeríthető.

A Budapesti Békéltető Testület, amelyre az ügyek jelentős hányada hárul 2016 szeptemberében a honlapján elindított egy pozitív listát azon vállalkozások számára, akik egyezséget kötnek a fogyasztókkal. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a vállalkozások sokszor fogyasztóbarát hozzáállásuk keretében méltányosságot gyakorolnak egyezségi ajánlatuk előterjesztésekor és a békéltető testületi eljárás sikerének a kulcsa a vállalkozásoknak a testületbe vetett bizalma. Nincs egyezség vállalkozás nélkül!

2016. február 15-től új időszámítás kezdődött a fogyasztók és vállalkozások közötti határon átnyuló – pénzügyi ügyek kivételével - online adásvétellel vagy szolgáltatásokkal összefüggő viták rendezésében. Az ilyen ügyeket a Budapesti Békéltető Testület látja el.

A megyei testületek honlapjukon is segítik a feleket a fogyasztóvédelmi viták megoldásában, és kereskedelmi is iparkamarák, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is mindent megtesz annak érdekében, hogy a testületek ismertsége növekedjen.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK