Integrált Jogvédelmi Szolgálat jön létre - Az EMMI önálló szervezeti egysége lesz a Szolgálat

2016.12. 5. Jogi Fórum / MTI

Integrált Jogvédelmi Szolgálat jön létre az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egységeként a Magyar Közlönyben olvasható kormányrendelet szerint.

A szolgálat a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében működik, és a jogvédelmi biztos vezeti. A jogvédelmi biztost az emberi erőforrások minisztere nevezi ki. 
    

Az ismertetés szerint a szolgálat hivatalból jár el, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, intézkedés vagy mulasztás, amely "súlyos és a beteg-, ellátott-, illetve gyermekjogokat érintő jelentős jogsérelmet okozhat". Ha az ügy nem tartozik a szolgálat hatáskörébe, erről a panaszost értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ügyben hatáskörrel rendelkező szerv megnevezését is.
    

A szolgálat tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet intézkedés megtételére, illetve az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára, valamint az eljárásban részt vevő más intézménynek
ajánlást fogalmazhat meg. Az ajánlásban érintett szerv a szolgálat által meghatározott határidőn belül, de legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja a szolgálatot az ajánlással kapcsolatos észrevételeiről.
    

A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
    

A Magyar Közlönyben ismertetett kormányrendelet kitér arra is, hogy hatályát veszti az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ létrehozásáról szóló 2012-es kormányrendelet.
    

Megemlítik, hogy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat megalakításáról szóló rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló uniós irányelveknek való megfelelést szolgálja.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS