A lengyel és litván számvevőszék ellenőrzést végzett az ÁSZ-nál - Professzionális és hatékony kommunikációs rendszert működtett az ÁSZ

2016.12.16. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék külső kommunikációs tevékenységéről készített társintézményi felülvizsgálati jelentést a lengyel és litván számvevőszék. A felülvizsgálati jelentés megállapította, hogy az ÁSZ professzionális és hatékony kommunikációs rendszert működtet, ami hozzájárul a számvevőszéki munka hasznosulásához. A külföldi szakértők javaslatokat is megfogalmaztak az ÁSZ kommunikációs tevékenysége eredményességének fokozása érdekében, melyekre a Számvevőszék összeállította és megküldte akciótervét a lengyel és litván számvevőszéknek.

A társintézményi felülvizsgálat egyfajta teljesítményértékelési keretrendszer, amelyet a legfőbb ellenőrző intézmények (számvevőszékek) nemzetközi szervezetének (INTOSAI) ajánlásaival összhangban más nemzetek számvevőszékei végezhetnek. A folyamat az adott számvevőszék által kiválasztott tevékenységi területek intézményen belüli és azon kívüli működésének értékelését foglalja magába. Célja a számvevőszéki munka eredményességének átfogó és összehasonlító elemzése. A társintézményi felülvizsgálat legfontosabb dokumentuma a jelentés, amelyet a felülvizsgálatot végző intézmények adnak ki. Ezzel kapcsolatban a nemzetközi ajánlásokat irányadónak tekintve az értékelt számvevőszék intézkedési tervet készíthet.


Az Állami Számvevőszék minőségirányított működésének továbbfejlesztése érdekében 2014-ben döntött úgy, hogy az ÁSZ értékőrző megújulása keretében 2010-től kezdődően bevezetett innovációkat, módszertanokat és az elért eredményeket nemzetközi összehasonlításban, úgynevezett társintézményi felülvizsgálat keretében értékelteti. Az intézmény kommunikációs tevékenységének és átláthatóságának átfogó értékelésére 2014. május 30. és 2016. május 31. között került sor. A nemzetközi projekt két részből állt és a 2010-2015 között eltelt öt év kommunikációs tevékenységeit elemezte.

A felülvizsgálatot a lengyel és litván számvevőszékek szakértőiből álló csoport, a legfőbb ellenőrző intézmények számára az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelveit meghatározó, úgynevezett ISSAI 20-as standard alapján végezte el, bevonva az ÁSZ különböző kommunikációs célcsoportjait. A szakértők részletesen értékelték az ÁSZ által, a különböző kommunikációs területeken – a célok megvalósítása érdekében – végzett tevékenységét. A jelentést Jacek Uczkiewicz, a lengyel számvevőszék alelnöke 2016. május 12-én adta át Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének. Erről itt olvashat.


A jelentés megállapítja: az ÁSZ professzionális és hatékony kommunikációs rendszert épített ki, amely illeszkedik küldetéséhez és stratégiájához, továbbá összhangban áll az új számvevőszéki törvénnyel is. Az ÁSZ partnerintézményei, és a tevékenysége által érintett szervezetek is azt erősítették meg, hogy a szervezet olyan módon valósítja meg kommunikációs stratégiáját, amely biztosítja az Állami Számvevőszékre és annak eljárásaira vonatkozó szükséges információk továbbítását, valamint hozzájárul az intézmény, mint átláthatóan működő szervezet megítélésének fejlesztéséhez.

Különösen értékesek a jelentés azon megállapításai, melyek az ÁSZ hasznosulási tevékenységének erősítésére irányulnak, így az ellenőrzött intézmények felé irányuló kommunikációval, a közösségi média alkalmazásával és az új jelentésformátummal kapcsolatban megfogalmazott javaslatok. Az Állami Számvevőszék a javaslatokban megjelölt irányok mentén kidolgozta, és a felülvizsgálatot végző számvevőszékek számára eljuttatta akciótervét, amelyben részletesen meghatározza, miként kívánja tovább fejleszteni kommunikációs tevékenységét, hogy az még célzottabban szolgálja a számvevőszéki munka hasznosulását.


A társintézményi felülvizsgálati jelentés nyilvános kivonatát itt érheti el.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK